Detail publikace

Lehké kompozity na bázi fluidních filtrových popílků

PALOVČÍK, J. OPRAVIL, T.

Originální název

Lehké kompozity na bázi fluidních filtrových popílků

Český název

Lehké kompozity na bázi fluidních filtrových popílků

Typ

abstrakt

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce se zabývá možnostmi využití vedlejšího energetického produktu ze spalování uhlí ve fluidním kotli pro přípravu pojiva a kompozitních materiálů na bázi tohoto pojiva. Jsou zde studovány a analyzovány vybrané fyzikální a chemické vlastnosti fluidních filtrových popílků, jako je například obsah volného vápna, nebo fázové a chemické složení. Rovněž byly studovány vybrané vlastnosti dalších vstupních materiálů. Na základě výsledků těchto analýz byla připravena pojiva na bázi fluidních filtrových popílků. Pojiva byla dotována různými běžně dostupnými přísadami s cílem úpravy reologických vlastností, poklesu objemové hmotnosti a nárůstu pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu. V práci byla testována možnost využití odpadních polyesterových vláken, která byla dispergována jako výztuž v matricích na bázi výše zmíněných pojiv. Připravené vzorky pojiv a kompozitů byly testovány na pevnost v tahu za ohybu a na pevnost v tlaku po 28 dnech a byl sledován vývoj jejich objemových hmotností. Fázové složení vybraných vzorků bylo analyzováno pomocí rentgenové difrakční analýzy.

Český abstrakt

Práce se zabývá možnostmi využití vedlejšího energetického produktu ze spalování uhlí ve fluidním kotli pro přípravu pojiva a kompozitních materiálů na bázi tohoto pojiva. Jsou zde studovány a analyzovány vybrané fyzikální a chemické vlastnosti fluidních filtrových popílků, jako je například obsah volného vápna, nebo fázové a chemické složení. Rovněž byly studovány vybrané vlastnosti dalších vstupních materiálů. Na základě výsledků těchto analýz byla připravena pojiva na bázi fluidních filtrových popílků. Pojiva byla dotována různými běžně dostupnými přísadami s cílem úpravy reologických vlastností, poklesu objemové hmotnosti a nárůstu pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu. V práci byla testována možnost využití odpadních polyesterových vláken, která byla dispergována jako výztuž v matricích na bázi výše zmíněných pojiv. Připravené vzorky pojiv a kompozitů byly testovány na pevnost v tahu za ohybu a na pevnost v tlaku po 28 dnech a byl sledován vývoj jejich objemových hmotností. Fázové složení vybraných vzorků bylo analyzováno pomocí rentgenové difrakční analýzy.

Klíčová slova

fluidní spalování, fluidní popílek, pevnost v tlaku, objemová hmotnost

Vydáno

23.03.2017

Nakladatel

Vysoké učení tecnické v Brně, Fakulta chemická

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5488-0

Kniha

Sborník abstraktů, Studentská konference chemie je život

Číslo edice

první

Strany od

52

Strany do

52

Strany počet

1

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT145315,
 author="Jakub {Palovčík} and Tomáš {Opravil}",
 title="Lehké kompozity na bázi fluidních filtrových popílků",
 annote="Práce se zabývá možnostmi využití vedlejšího energetického produktu ze spalování uhlí ve fluidním kotli pro přípravu pojiva a kompozitních materiálů na bázi tohoto pojiva. Jsou zde studovány a analyzovány vybrané fyzikální a chemické vlastnosti fluidních filtrových popílků, jako je například obsah volného vápna, nebo fázové a chemické složení. Rovněž byly studovány vybrané vlastnosti dalších vstupních materiálů. Na základě výsledků těchto analýz byla připravena pojiva na bázi fluidních filtrových popílků. Pojiva byla dotována různými běžně dostupnými přísadami s cílem úpravy reologických vlastností, poklesu objemové hmotnosti a nárůstu pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu. V práci byla testována možnost využití odpadních polyesterových vláken, která byla dispergována jako výztuž v matricích na bázi výše zmíněných pojiv. Připravené vzorky pojiv a kompozitů byly testovány na pevnost v tahu za ohybu a na pevnost v tlaku po 28 dnech a byl sledován vývoj jejich objemových hmotností. Fázové složení vybraných vzorků bylo analyzováno pomocí rentgenové difrakční analýzy.",
 address="Vysoké učení tecnické v Brně, Fakulta chemická",
 booktitle="Sborník abstraktů, Studentská konference chemie je život",
 chapter="145315",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení tecnické v Brně, Fakulta chemická",
 year="2017",
 month="march",
 pages="52--52",
 publisher="Vysoké učení tecnické v Brně, Fakulta chemická",
 type="abstract"
}