Detail publikace

Progresivní technologie pro prodloužení doby životnosti asfaltových vozovek

KUDRNA, J. ŠPERKA, P. HOLOMEK, J. ROZSYPALOVÁ, I. SALAJKA, V. BOHUŠ, Š. URBANEC, K.

Originální název

Progresivní technologie pro prodloužení doby životnosti asfaltových vozovek

Český název

Progresivní technologie pro prodloužení doby životnosti asfaltových vozovek

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Současná podoba sítě silnic v České republice je výsledkem dlouhého historického vývoje. Průmyslová povaha země způsobuje střední až těžké dopravní zatížení i na silnicích II a III. třídy. Konstrukce vozovek těchto v hluboké minulosti vybudovaných silnic jsou náchylné k porušení všemi typy trhlin a deformacemi, zejména při krajnicích. Rekonstrukce a rozšíření silnic jsou zpravidla obtížně realizovatelné. Článek představuje výzkum zaměřený na použití tenkých asfaltových vrstev, které byly vyztuženy skleněnými mřížemi. Byly vyvinuty speciální samolepící skleněné mříže z velmi tenkých skleněných vláken chráněné speciální polymerním pokrytím. Díky speciální struktuře a polymernímu pokrytí vláken se technologie instalace skleněných mříží do mezivrstvy mezi obrusnou a ložní asfaltovou vrstvu projevila jako spolehlivá s vysokou odolností proti porušení během pokládky i následného hutnění asfaltových vrstev. Článek prezentuje prvotní výsledky laboratorních zkoušek, zejména zkoušky cyklickým zatěžováním s dotvarováním zkušebních těles, které prokazují pozitivní vliv skleněných mříží na omezení vývoje trhlin.

Český abstrakt

Současná podoba sítě silnic v České republice je výsledkem dlouhého historického vývoje. Průmyslová povaha země způsobuje střední až těžké dopravní zatížení i na silnicích II a III. třídy. Konstrukce vozovek těchto v hluboké minulosti vybudovaných silnic jsou náchylné k porušení všemi typy trhlin a deformacemi, zejména při krajnicích. Rekonstrukce a rozšíření silnic jsou zpravidla obtížně realizovatelné. Článek představuje výzkum zaměřený na použití tenkých asfaltových vrstev, které byly vyztuženy skleněnými mřížemi. Byly vyvinuty speciální samolepící skleněné mříže z velmi tenkých skleněných vláken chráněné speciální polymerním pokrytím. Díky speciální struktuře a polymernímu pokrytí vláken se technologie instalace skleněných mříží do mezivrstvy mezi obrusnou a ložní asfaltovou vrstvu projevila jako spolehlivá s vysokou odolností proti porušení během pokládky i následného hutnění asfaltových vrstev. Článek prezentuje prvotní výsledky laboratorních zkoušek, zejména zkoušky cyklickým zatěžováním s dotvarováním zkušebních těles, které prokazují pozitivní vliv skleněných mříží na omezení vývoje trhlin.

Klíčová slova

sklovláknitá mříž, asfaltová vozovka, trhliny

Vydáno

28.11.2017

Nakladatel

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Místo

České Budějovice

ISBN

978-80-906809-0-6

Kniha

ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT145220,
 author="Jan {Kudrna} and Pavel {Šperka} and Josef {Holomek} and Iva {Rozsypalová} and Vlastislav {Salajka} and Štěpán {Bohuš} and Květoslav {Urbanec}",
 title="Progresivní technologie pro prodloužení doby životnosti asfaltových vozovek",
 annote="Současná podoba sítě silnic v České republice je výsledkem dlouhého historického vývoje. Průmyslová povaha země způsobuje střední až těžké dopravní zatížení i na silnicích II a III. třídy. Konstrukce vozovek těchto v hluboké minulosti vybudovaných silnic jsou náchylné k porušení všemi typy trhlin a deformacemi, zejména při krajnicích. Rekonstrukce a rozšíření silnic jsou zpravidla obtížně realizovatelné. Článek představuje výzkum zaměřený na použití tenkých asfaltových vrstev, které byly vyztuženy skleněnými mřížemi. Byly vyvinuty speciální samolepící skleněné mříže z velmi tenkých skleněných vláken chráněné speciální polymerním pokrytím. Díky speciální struktuře a polymernímu pokrytí vláken se technologie instalace skleněných mříží do mezivrstvy mezi obrusnou a ložní asfaltovou vrstvu projevila jako spolehlivá s vysokou odolností proti porušení během pokládky i následného hutnění asfaltových vrstev. Článek prezentuje prvotní výsledky laboratorních zkoušek, zejména zkoušky cyklickým zatěžováním s dotvarováním zkušebních těles, které prokazují pozitivní vliv skleněných mříží na omezení vývoje trhlin. 
",
 address="PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4",
 booktitle="ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017",
 chapter="145220",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4",
 year="2017",
 month="november",
 pages="1--6",
 publisher="PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4",
 type="conference paper"
}