Detail publikace

Computational and experiemtal modelling of the backbone element with applied fixator

Šlechtová, J. Kočiš, M., Florian, Z., Návrat, T.

Originální název

Computational and experiemtal modelling of the backbone element with applied fixator

Český název

Computational and experiemtal modelling of the backbone element with applied fixator

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce se zabývá experimentálním a výpočtovým modelováním páteřního prvku aplikovaným fixátorem. Deformačně-napjatostní analýza je řešena výpočtovým modelováním metodou konečných prvku. Dílčí výpočty jsou řešeny pomocí výpočtového systemu ANSYS. V závěru příspěvku je zhodnocen současný stav rozpracování a naznačen další postup prací. Publikovaná experimentální studie je prováděna na 2 vzorcích krční páteře. Experimenty jsou prováděny na experimentálním stroji Zwick Z 020-TDN, aplikováno je kombinované namáhání tah+krut a tlak+krut. V závěru je provedeno hodnocení implantátů z hlediska aplikovaného namáhání

Český abstrakt

Práce se zabývá experimentálním a výpočtovým modelováním páteřního prvku aplikovaným fixátorem. Deformačně-napjatostní analýza je řešena výpočtovým modelováním metodou konečných prvku. Dílčí výpočty jsou řešeny pomocí výpočtového systemu ANSYS. V závěru příspěvku je zhodnocen současný stav rozpracování a naznačen další postup prací. Publikovaná experimentální studie je prováděna na 2 vzorcích krční páteře. Experimenty jsou prováděny na experimentálním stroji Zwick Z 020-TDN, aplikováno je kombinované namáhání tah+krut a tlak+krut. V závěru je provedeno hodnocení implantátů z hlediska aplikovaného namáhání

Klíčová slova

biomechanika, krční páteř, fixátor, výpočtové modelování, experimentální modelování Cervi-Lok

Rok RIV

2004

Vydáno

10.05.2004

Místo

Svratka

ISBN

80-85918-88-9

Kniha

Engineering Mechanics

Strany od

279

Strany do

280

Strany počet

2

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT14293,
  author="Marcela {Šlechtová} and Ján {Kočiš} and Zdeněk {Florian} and Tomáš {Návrat}",
  title="Computational and experiemtal modelling of the backbone element with applied fixator",
  annote="Práce se zabývá experimentálním a výpočtovým modelováním páteřního prvku aplikovaným fixátorem. Deformačně-napjatostní analýza je řešena výpočtovým modelováním metodou konečných prvku. Dílčí výpočty jsou řešeny pomocí výpočtového systemu ANSYS. V závěru příspěvku je zhodnocen současný stav rozpracování a naznačen další postup prací.
 Publikovaná experimentální studie je prováděna na 2 vzorcích krční páteře. Experimenty jsou prováděny na experimentálním stroji Zwick Z 020-TDN, aplikováno je kombinované namáhání tah+krut a tlak+krut. V závěru je provedeno hodnocení implantátů z hlediska aplikovaného namáhání",
  booktitle="Engineering Mechanics",
  chapter="14293",
  year="2004",
  month="may",
  pages="279",
  type="conference paper"
}