Detail publikace

Obvodové struktury v proudovém režimu určené pro modelování dynamických systémů s ekvilibriem na ploše

PETRŽELA, J. GÖTTHANS, T. GUZAN, M.

Originální název

Current-mode network structures dedicated for simulation of dynamical systems with plane continuum of equilibrium

Český název

Obvodové struktury v proudovém režimu určené pro modelování dynamických systémů s ekvilibriem na ploše

Anglický název

Current-mode network structures dedicated for simulation of dynamical systems with plane continuum of equilibrium

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

This review paper describes different lumped circuitry realizations of the chaotic dynamical systems having equilibrium degeneration into a plane object with topological dimension of the equilibrium structure equals one. This property has limited amount (but still increasing, especially recently) of third-order autonomous deterministic dynamical systems. Mathematical models are generalized into classes to design analog networks as universal as possible, capable of modeling the rich scale of associated dynamics including the so-called chaos. Reference state trajectories for the chaotic attractors are generated via numerical analysis. Since used active devices can be precisely approximated by using third-level frequency dependent model, it is believed that computer simulations are close enough to capture real behavior. These simulations are included to demonstrate the existence of chaotic motion.

Český abstrakt

Tento přehledový článek popisuje různé obvodové realizace chaotických dynamických systémů majících ekvilibrium degenerované v rovinný objekt s topologickou dimenzí rovnou jedné. Tuto vlastnost má omezené množství (ale stále narůstající) deterministických dynamických systémů třetího řádu. Matematické modely jsou zobecněny do tříd za účelem vytvoření maximálně univerzálního analogového obvodu schopného modelovat bohatou škálu dynamického chování včetně tzv. chaosu. Referenční stavové trajektorie pro chaotické atraktory jsou generovány numerickou analýzou. Protože vlastnosti použitých aktivních prvků mohou být přesně aproximovány modely třetí úrovně (kmitočtově závislými modely) lze očekávat, že počítačové simulace jsou blízké reálnému chování oscilátoru. Tyto simulace jsou součástí článku a demonstrují existenci chaotického chování.

Anglický abstrakt

This review paper describes different lumped circuitry realizations of the chaotic dynamical systems having equilibrium degeneration into a plane object with topological dimension of the equilibrium structure equals one. This property has limited amount (but still increasing, especially recently) of third-order autonomous deterministic dynamical systems. Mathematical models are generalized into classes to design analog networks as universal as possible, capable of modeling the rich scale of associated dynamics including the so-called chaos. Reference state trajectories for the chaotic attractors are generated via numerical analysis. Since used active devices can be precisely approximated by using third-level frequency dependent model, it is believed that computer simulations are close enough to capture real behavior. These simulations are included to demonstrate the existence of chaotic motion.

Klíčová slova

Obvodová syntéza; dynamický systém; chaos; obvod se soustředěnými parametry; nelineární dynamika

Vydáno

29.11.2017

Nakladatel

World Scientific

Místo

Singapore

Strany od

1

Strany do

39

Strany počet

39

URL

BibTex


@article{BUT142926,
 author="Jiří {Petržela} and Tomáš {Götthans} and Milan {Guzan}",
 title="Current-mode network structures dedicated for simulation of dynamical systems with plane continuum of equilibrium",
 annote="This review paper describes different lumped circuitry realizations of the chaotic dynamical systems having equilibrium degeneration into a plane object with topological dimension of the equilibrium structure equals one. This property has limited amount (but still increasing, especially recently) of third-order autonomous deterministic dynamical systems. Mathematical models are generalized into classes to design analog networks as universal as possible, capable of modeling the rich scale of associated dynamics including the so-called chaos. Reference state trajectories for the chaotic attractors are generated via numerical analysis. Since used active devices can be precisely approximated by using third-level frequency dependent model, it is believed that computer simulations are close enough to capture real behavior. These simulations are included to demonstrate the existence of chaotic motion.",
 address="World Scientific",
 chapter="142926",
 doi="10.1142/S0218126618300040",
 howpublished="print",
 institution="World Scientific",
 number="9",
 volume="27",
 year="2017",
 month="november",
 pages="1--39",
 publisher="World Scientific",
 type="journal article"
}