Detail publikace

Začlenění dynamického modelu BrDSM teplotního pole plynule odlévané bramy do řídicího systému ve VÍTKOVICE STEEL a.s.

KAVIČKA, F. ŠTĚTINA, J. KATOLICKÝ, J. MAUDER, T. KLIMEŠ, L. SEKANINA, B.

Originální název

Začlenění dynamického modelu BrDSM teplotního pole plynule odlévané bramy do řídicího systému ve VÍTKOVICE STEEL a.s.

Český název

Začlenění dynamického modelu BrDSM teplotního pole plynule odlévané bramy do řídicího systému ve VÍTKOVICE STEEL a.s.

Anglický název

Integration of the Dynamic Solidification Model BrDSM of Temperature Field for Continuous Slab Casting to the Control System in VITKOVICE STEEL a.s.

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Je popsána originální aplikace on-line verze modelu teplotního pole plynule odlévané bramy cestou paralelizace a integrace modelů. Dynamický model tuhnutí ve své on-line verzi byl úspěšně dlouhodobě začleněn do tříúrovňového řídicího systému ocelárny VÍTKOVICE STEEL a.s. a byl v plném nasazení až do ukončení činnosti tohoto provozu. Použití off-line verze modelu je prezentováno na parametrické studii provozních parametrů (např. vlivu licí rychlosti, teploty přehřátí oceli a vlivu rozměru bramy) na průběh jejího tuhnutí. Je také popsáno využití on-line verze modelu k řízení a optimalizaci sekundárního chlazení s možností řídit rychlost lití a k řízení tzv. soft-redukce profilu bramy mezi přítlačnými hydraulicky stavitelnými válci, která může eliminovat vnitřní vady bramového předlitku. Za pomocí modelů je též řešen provozní problém výměny trysek a nasazení Fuzzy a MPC regulátoru.

Český abstrakt

Je popsána originální aplikace on-line verze modelu teplotního pole plynule odlévané bramy cestou paralelizace a integrace modelů. Dynamický model tuhnutí ve své on-line verzi byl úspěšně dlouhodobě začleněn do tříúrovňového řídicího systému ocelárny VÍTKOVICE STEEL a.s. a byl v plném nasazení až do ukončení činnosti tohoto provozu. Použití off-line verze modelu je prezentováno na parametrické studii provozních parametrů (např. vlivu licí rychlosti, teploty přehřátí oceli a vlivu rozměru bramy) na průběh jejího tuhnutí. Je také popsáno využití on-line verze modelu k řízení a optimalizaci sekundárního chlazení s možností řídit rychlost lití a k řízení tzv. soft-redukce profilu bramy mezi přítlačnými hydraulicky stavitelnými válci, která může eliminovat vnitřní vady bramového předlitku. Za pomocí modelů je též řešen provozní problém výměny trysek a nasazení Fuzzy a MPC regulátoru.

Anglický abstrakt

The paper deals with the original on-line and off-line dynamic solidification model for continuous slab casting process including software parallelization and system integration. Dynamic solidification model (DSM) was successfully integrated and long-term used in the 3-level control system in the company Evraz Vitkovice Steel, a.s. The off-line version of the DSM was used for study of process parameters (e.g. influence of casting speed, casting temperature, slab size, etc., on solidification phenomena). On-line version of the DSM was used for secondary cooling optimization by controlling the casting speed and soft reduction in order to increase the final slab quality. Combination of Fuzzy and Model Predictive Control (MPC) regulation with the DSM ensured smooth nozzle type replacement in the secondary cooling zone.

Klíčová slova

dynamický model tuhnutí; řídicí systém ocelárny; paralelizace řešení; integrace modelů; optimalizace chlazení; soft-redukce; výměna trysek; Fuzzy regulátor; MPC regulátor; parametrické studie

Vydáno

02.03.2017

Strany od

17

Strany do

34

Strany počet

35

BibTex


@article{BUT133986,
 author="František {Kavička} and Josef {Štětina} and Jaroslav {Katolický} and Tomáš {Mauder} and Lubomír {Klimeš} and Bohumil {Sekanina}",
 title="Začlenění dynamického modelu BrDSM teplotního pole plynule odlévané bramy do řídicího systému ve VÍTKOVICE STEEL a.s.",
 annote="Je popsána originální aplikace on-line verze modelu teplotního pole plynule odlévané bramy cestou paralelizace a integrace modelů. Dynamický model tuhnutí ve své on-line verzi byl úspěšně dlouhodobě začleněn do tříúrovňového řídicího systému ocelárny VÍTKOVICE STEEL a.s. a byl v plném nasazení až do ukončení činnosti tohoto provozu. Použití off-line verze modelu je prezentováno na parametrické studii provozních parametrů (např. vlivu licí rychlosti, teploty přehřátí oceli a vlivu rozměru bramy) na průběh jejího tuhnutí. Je také popsáno využití on-line verze modelu k řízení a optimalizaci sekundárního chlazení s možností řídit rychlost lití a k řízení tzv. soft-redukce profilu bramy mezi přítlačnými hydraulicky stavitelnými válci, která může eliminovat vnitřní vady bramového předlitku. Za pomocí modelů je též řešen provozní problém výměny trysek a nasazení Fuzzy a MPC regulátoru.",
 chapter="133986",
 howpublished="print",
 number="1",
 volume="LXX (2017)",
 year="2017",
 month="march",
 pages="17--34",
 type="journal article"
}