Detail publikace

Posúdenie účinnosti čistenia odpadových vôd s využitím testov ekotoxicity

URMINSKÁ, B. ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.

Originální název

Posúdenie účinnosti čistenia odpadových vôd s využitím testov ekotoxicity

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Možnosti kontroly znečistenia životného prostredia sa ustavične zlepšujú a začína sa klásť dôraz na pokročilejšie metódy čistenia odpadových vôd, ako i na dôkladnejšiu kontrolu obsahu kontaminantov vo vyčistených vodách. Vďaka tomu sa okrem chemických analýz stávajú relevantnými tiež ekotoxikologické biotesty ako prostriedky hodnotenia biologických účinkov vypúšťaných vôd na ekosystémy. Žiadna čistiareň nečistí odpadové vody dokonale, iba znižuje znečistenie na prijateľnú mieru. Preto je dôležité posúdiť, či pri čistení odpadovej vody došlo k uspokojivému zníženiu ekotoxicity a aké budú účinky vypúšťanej vody na organizmy v recipiente. Táto štúdia sa zameriava na problematiku ekotoxicity odpadových vôd. V rámci experimentálnej časti práce boli na štyroch vybraných čistiarňach v Českej republike odobraté vzorky odpadovej vody a v prípade jednej z čistiarní i kalu. Cieľom bolo zhodnotiť účinnosť čistenia odpadových vôd pomocou vhodných ekotoxikologických biotestov. Výsledky testov potvrdili, že účinnosť mechanicko-biologických čistiarní odpadových vôd je dostatočná na minimalizáciu akútnej toxicity. Percentuálne zníženie toxicity na troch zo štyroch hodnotených čistiarní v priemere presahovalo 80.

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT132991,
 author="Barbora {Urminská} and Helena {Zlámalová Gargošová}",
 title="Posúdenie účinnosti čistenia odpadových vôd s využitím testov ekotoxicity",
 annote="Možnosti kontroly znečistenia životného prostredia sa ustavične zlepšujú a začína sa klásť dôraz na pokročilejšie metódy čistenia odpadových vôd, ako i na dôkladnejšiu kontrolu obsahu kontaminantov vo vyčistených vodách. Vďaka tomu sa okrem chemických analýz stávajú relevantnými tiež ekotoxikologické biotesty ako prostriedky hodnotenia biologických účinkov vypúšťaných vôd na ekosystémy. Žiadna čistiareň nečistí odpadové vody dokonale, iba znižuje znečistenie na prijateľnú mieru. Preto je dôležité posúdiť, či pri čistení odpadovej vody došlo k uspokojivému zníženiu ekotoxicity a aké budú účinky vypúšťanej vody na organizmy v recipiente. 
Táto štúdia sa zameriava na problematiku ekotoxicity odpadových vôd. V rámci experimentálnej časti práce boli na štyroch vybraných čistiarňach v Českej republike odobraté vzorky odpadovej vody a v prípade jednej z čistiarní i kalu. Cieľom bolo zhodnotiť účinnosť čistenia odpadových vôd pomocou vhodných ekotoxikologických biotestov. Výsledky testov potvrdili, že účinnosť mechanicko-biologických čistiarní odpadových vôd je dostatočná na minimalizáciu akútnej toxicity. Percentuálne zníženie toxicity na troch zo štyroch hodnotených čistiarní v priemere presahovalo 80.
",
 address="Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky",
 booktitle="Odpadové vody 2016: zborník prednášok 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou",
 chapter="132991",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky",
 year="2016",
 month="october",
 pages="105--110",
 publisher="Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky",
 type="conference paper"
}