Detail publikace

Rekonstrukce a dlouhodobé sledování železničního mostu "Gagarin"

OLŠÁK, M. KLUSÁČEK, L. BUREŠ, J. NEČAS, R.

Originální název

Rekonstrukce a dlouhodobé sledování železničního mostu "Gagarin"

Český název

Rekonstrukce a dlouhodobé sledování železničního mostu "Gagarin"

Anglický název

Reconstruction and long-term monitoring of railway bridge "Gagarin"

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V článku je popsán postup rekonstrukce jednokolejného železničního mostu o pěti otvorech vystaveného v letech 1960 – 1961 v km 5,872 na trati Český Těšín – Ostrava Kunčice. Původní nosná konstrukce z příčně sepnutých prefabrikovaných dodatečně předpjatých nosníků byla zesílena spřaženou deskou tvaru koryta štěrkového lože. Z důvodu zvýšení vlastní tíhy nosné konstrukce a vznesení požadavku na zesílení konstrukce na účinek zatížení železniční dopravou modelu zatížení SW/2 podle EC, byly jednotlivé pole nosné konstrukce zesíleny volně vedenými předpínacími kabely. Po dobu sedmi let probíhá dlouhodobé sledování konstrukce za účelem ověření předpokladů projektu v dlouhodobém provozu a prokázání vhodnosti použité technologie pro sanaci obdobných objektů v železniční síti, jejichž výstavba byla v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století poměrně preferována.

Český abstrakt

V článku je popsán postup rekonstrukce jednokolejného železničního mostu o pěti otvorech vystaveného v letech 1960 – 1961 v km 5,872 na trati Český Těšín – Ostrava Kunčice. Původní nosná konstrukce z příčně sepnutých prefabrikovaných dodatečně předpjatých nosníků byla zesílena spřaženou deskou tvaru koryta štěrkového lože. Z důvodu zvýšení vlastní tíhy nosné konstrukce a vznesení požadavku na zesílení konstrukce na účinek zatížení železniční dopravou modelu zatížení SW/2 podle EC, byly jednotlivé pole nosné konstrukce zesíleny volně vedenými předpínacími kabely. Po dobu sedmi let probíhá dlouhodobé sledování konstrukce za účelem ověření předpokladů projektu v dlouhodobém provozu a prokázání vhodnosti použité technologie pro sanaci obdobných objektů v železniční síti, jejichž výstavba byla v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století poměrně preferována.

Anglický abstrakt

The paper presents the reconstruction process of single-track railway bridge with five spans, commissioned in 1960 – 1961 on track Cesky Tesin – Ostrava Kuncice . The original superstructure from precast post-tensioned beams was reinforced by composite slab-shaped channel with a continuous gravel ballast. Due to increases of self-weight and request to strengthen the structure to effect of railway traffic load model SW/2 by the EC, the structure was reinforced by free additional prestressing cables. For seven years the long-term monitoring of structure is realized to verify the assumptions of the project in service and to demonstrate the suitability of technology to redevelopment of similar bridges, which were in the sixties and seventies of last century rather preferred.

Klíčová slova

Beton, železniční most, sanace, zesílení, volné předpínací kabely, tenzometrické měření, geodetické měření

Vydáno

30.11.2016

Nakladatel

Česká betonářská společnost ČSSI

Místo

Litomyšl

ISBN

978-80-906097-6-1

Kniha

23. BETONÁŘSKÉ DNY 2016 Sborník ke konferenci

Číslo edice

1.

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT131183,
 author="Martin {Olšák} and Ladislav {Klusáček} and Jiří {Bureš} and Radim {Nečas}",
 title="Rekonstrukce a dlouhodobé sledování železničního mostu "Gagarin"",
 annote="V článku je popsán postup rekonstrukce jednokolejného železničního mostu o pěti otvorech vystaveného v letech 1960 – 1961 v km 5,872 na trati Český Těšín – Ostrava Kunčice. Původní nosná konstrukce z příčně sepnutých prefabrikovaných dodatečně předpjatých nosníků byla zesílena spřaženou deskou tvaru koryta štěrkového lože. Z důvodu zvýšení vlastní tíhy nosné konstrukce a vznesení požadavku na zesílení konstrukce na účinek zatížení železniční dopravou modelu zatížení SW/2 podle EC, byly jednotlivé pole nosné konstrukce zesíleny volně vedenými předpínacími kabely. Po dobu sedmi let probíhá dlouhodobé sledování konstrukce za účelem ověření předpokladů projektu v dlouhodobém provozu a prokázání vhodnosti použité technologie pro sanaci obdobných objektů v železniční síti, jejichž výstavba byla v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století poměrně preferována.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="23. BETONÁŘSKÉ DNY 2016 Sborník ke konferenci",
 chapter="131183",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2016",
 month="november",
 pages="1--6",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="conference paper"
}