Detail publikace

Most Anita Garibaldi v Brazílii

NOVÁK, R. KOCOUREK, P. ŠOPÍK, L. STRÁSKÝ, J.

Originální název

Most Anita Garibaldi v Brazílii

Český název

Most Anita Garibaldi v Brazílii

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Most celkové délky 2,8 km je tvořen hlavním zavěšeným mostem a přístupovými viadukty. Zavěšený most má tři pole s rozpětím 100 + 200 + 100 m; rozpětí typického pole viaduktu je 50m. Mostovka je stestavena z prefabrikovaných, kontaktně betonovaných segmentů s dodatečně betonovanými konzolami podepíranými prefabrikovanými vzpěrami. Mostovka zavěšeného mostu, která je v ose mostu zavěšena na dvou 65 m vysokých pylonech, byla monována letmo v symetrických konzolách, přístupové viadukty byly montovány po polích s využitím horní výsuvné skruže.

Český abstrakt

Most celkové délky 2,8 km je tvořen hlavním zavěšeným mostem a přístupovými viadukty. Zavěšený most má tři pole s rozpětím 100 + 200 + 100 m; rozpětí typického pole viaduktu je 50m. Mostovka je stestavena z prefabrikovaných, kontaktně betonovaných segmentů s dodatečně betonovanými konzolami podepíranými prefabrikovanými vzpěrami. Mostovka zavěšeného mostu, která je v ose mostu zavěšena na dvou 65 m vysokých pylonech, byla monována letmo v symetrických konzolách, přístupové viadukty byly montovány po polích s využitím horní výsuvné skruže.

Klíčová slova

zavěšený most; viadukt; prefabrikovaný segment; prefabrikovaná vzpěra; pylon; horní výsuvná skruž

Vydáno

15.08.2016

Nakladatel

Beton TKS, s.r.o.

Místo

Praha

Strany od

52

Strany do

59

Strany počet

8

BibTex


@article{BUT129026,
 author="Richard {Novák} and Petr {Kocourek} and Leonard {Šopík} and Jiří {Stráský}",
 title="Most Anita Garibaldi v Brazílii",
 annote="Most celkové délky 2,8 km je tvořen hlavním zavěšeným mostem a přístupovými viadukty. Zavěšený most má tři pole s rozpětím 100 + 200 + 100 m; rozpětí typického pole viaduktu je 50m. Mostovka je stestavena z prefabrikovaných, kontaktně betonovaných segmentů s dodatečně betonovanými konzolami podepíranými prefabrikovanými vzpěrami. Mostovka zavěšeného mostu, která je v ose mostu zavěšena na dvou 65 m vysokých pylonech, byla monována letmo v symetrických konzolách, přístupové viadukty byly montovány po polích s využitím horní výsuvné skruže.",
 address="Beton TKS, s.r.o.",
 chapter="129026",
 howpublished="print",
 institution="Beton TKS, s.r.o.",
 number="4",
 volume="2016",
 year="2016",
 month="august",
 pages="52--59",
 publisher="Beton TKS, s.r.o.",
 type="journal article - other"
}