Detail publikace

Numerická analýza vlivu zpružnění na dynamickou odezvu výhybky při pojezdu vozidla

SALAJKA, V. SMOLKA, M. KALA, J.

Originální název

Numerická analýza vlivu zpružnění na dynamickou odezvu výhybky při pojezdu vozidla

Český název

Numerická analýza vlivu zpružnění na dynamickou odezvu výhybky při pojezdu vozidla

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek je věnován analýze chování výhybky při průjezdu vozidla. Analyzuje se konstrukční uspořádání uzlů upevnění při návrhu konstrukce výhybky se zpružněním. Sleduje se vliv změn tuhostí upevnění na dynamické chování výhybky. Výběr zpružnění realizovaný pomocí pružných podložek vychází ze statických a dynamických analýz metodou konečných prvků. Budící síly jsou určeny z interakce koleje a vozidla.

Český abstrakt

Příspěvek je věnován analýze chování výhybky při průjezdu vozidla. Analyzuje se konstrukční uspořádání uzlů upevnění při návrhu konstrukce výhybky se zpružněním. Sleduje se vliv změn tuhostí upevnění na dynamické chování výhybky. Výběr zpružnění realizovaný pomocí pružných podložek vychází ze statických a dynamických analýz metodou konečných prvků. Budící síly jsou určeny z interakce koleje a vozidla.

Klíčová slova

Železniční stavby, výhybky a uzly upevnění, matematický model, metoda konečných prvků, dynamické analýzy, upevnění kolejnice

Vydáno

26.05.2016

Místo

Ostrava, Česká republika

ISBN

978-80-248-3917-2

Kniha

Modelování v mechanice 2016

Strany od

1

Strany do

9

Strany počet

9

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT127180,
  author="Vlastislav {Salajka} and Marek {Smolka} and Jiří {Kala}",
  title="Numerická analýza vlivu zpružnění na dynamickou odezvu výhybky při pojezdu vozidla",
  annote="Příspěvek je věnován analýze chování výhybky při průjezdu vozidla. Analyzuje se konstrukční uspořádání uzlů upevnění při návrhu konstrukce výhybky se zpružněním. Sleduje se vliv změn tuhostí upevnění na dynamické chování výhybky. Výběr zpružnění realizovaný pomocí pružných podložek vychází ze statických a dynamických analýz metodou konečných prvků. Budící síly jsou určeny z interakce koleje a vozidla.",
  booktitle="Modelování v mechanice 2016",
  chapter="127180",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2016",
  month="may",
  pages="1--9",
  type="conference paper"
}