Detail publikace

Inhibice vývoje vodíku v hlinitofosfátových žárovzdorných pojivech

BEDNÁREK, J. PTÁČEK, P. ŠVEC, J. ŠOUKAL, F. PAŘÍZEK, L.

Originální název

Inhibition of Hydrogen Evolution in Aluminium-phosphate Refractory Binders

Český název

Inhibice vývoje vodíku v hlinitofosfátových žárovzdorných pojivech

Anglický název

Inhibition of Hydrogen Evolution in Aluminium-phosphate Refractory Binders

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

The study deals with the possibilities of inhibition of the reaction of aluminium-phosphate binders with iron scale, which is contained in bauxite. This material is mixed with phosphate binders to form refractories. The hydrogen is produced by this reaction causing the mixture foaming. The amount of evolved hydrogen was observed by the measuring by the Jank's calcimeter. Also the shape of oxidation-reduction potential of the binders was measured before and after mixing with aggregate using potentiometer. The influence of the addition of various cations on the hydrogen evolution and on the oxidation-reduction potential was observed. The effectiveness of the inhibitors was studied also visually by forming test elements.

Český abstrakt

Práce se zabývá možnostmi inhibice reakce hlinitofosfátových pojiv s otěrovým železem, obsaženým v bauxitu. Bauxit slouží jako plnivo v žárovzdorných materiálech na bázi těchto pojiv. Reakcí pojiva s železem vzniká vodík, což má na následek nežádoucí napěnění směsi. Množství vzniklého vodíku bylo pozorováno pomocí vápnoměru dle Janka. Byl sledován vliv různých kationůt na vývoj vodíku a redoxní potenciál systému. Účinnost jednotlivých inhibitorů byla dále porovnávána vizuálně pomocí zkušebních směsí.

Anglický abstrakt

The study deals with the possibilities of inhibition of the reaction of aluminium-phosphate binders with iron scale, which is contained in bauxite. This material is mixed with phosphate binders to form refractories. The hydrogen is produced by this reaction causing the mixture foaming. The amount of evolved hydrogen was observed by the measuring by the Jank's calcimeter. Also the shape of oxidation-reduction potential of the binders was measured before and after mixing with aggregate using potentiometer. The influence of the addition of various cations on the hydrogen evolution and on the oxidation-reduction potential was observed. The effectiveness of the inhibitors was studied also visually by forming test elements.

Klíčová slova

Fosfátová pojiva; bauxit; žárovzdorné materiály; otěrové železo; inhibice; vápnoměr; potenciometrie

Vydáno

03.08.2016

Nakladatel

Elsevier

Místo

Nizozemsko

Strany od

87

Strany do

93

Strany počet

7

URL

Plný text v Digitální knihovně