Detail publikace

Optimalizace trasy v terénu při přesném měření GNSS

BARTONĚK, D. BUREŠ, J.

Originální název

Optimization of Route in Field at Precise GNSS Positioning

Český název

Optimalizace trasy v terénu při přesném měření GNSS

Anglický název

Optimization of Route in Field at Precise GNSS Positioning

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The paper deals with solution of searching the optimal route in field in course of precise positioning by GNSS technology. The aim is to carry out observation on all GNSS points, so that the total path length was minimal. The way in field is made up of two types of points: the first points on which we use GNSS measuring methods (GNSS points) and 2. points of auxiliary (crossroads). The task is made more difficult by the fact that GNSS points are measurable with quality only at intervals of good observational conditions. From a theoretical point of view there is a heuristic solution in terms of finding Hamiltonian path in a graph with additional conditions in certain nodes. The application is developed in Borland Delphi. One of the outputs of the optimal solution is a presentation of the drawing of final path in field through online geo-web application in Internet browser. The application has a universal usage in GNSS precise measurements for building of precise control network of structures or in geodynamics.

Český abstrakt

Clánek se zabývá řešením nalezení optimální trasy pro účel přesného měření technologií GNSS. Cílem je vykonat měření na všech bodech GNSS tak, aby délka celková cesty byl minimální. Cesta v poli je tvořena spojnicemi mezi dvěma typy uzlů: první uzly tvoří body, na kterých měříme GNSS (GNSS body) a druhé uzly tvoří body pomocné (křižovatka). Řešení nalezení optimální cesty ztěžuje skutečnost, že GNSS body jsou kvalitně měřitelné pouze v urrčitých intervalech s dobrými pozorovacími podmínkami. Z teoretického hlediska jde o heuristické řešení hledání Hamiltonovy cesty v grafu s dodatečnými podmínkami v některých uzlech. Softwarová aplikace je vyvinuta v Borland Delphi. Jedním z výstupů optimálního řešení je prezentace zákresu optimální cesty prostřednictvím on-line geo webové aplikace v internetovém prohlížeči. Aplikace má univerzální použití pro přesná měření GNSS při budování geodetických sítí ve stavebnictví nebo v geodynamice pro měření pohybu tektonických struktur.

Anglický abstrakt

The paper deals with solution of searching the optimal route in field in course of precise positioning by GNSS technology. The aim is to carry out observation on all GNSS points, so that the total path length was minimal. The way in field is made up of two types of points: the first points on which we use GNSS measuring methods (GNSS points) and 2. points of auxiliary (crossroads). The task is made more difficult by the fact that GNSS points are measurable with quality only at intervals of good observational conditions. From a theoretical point of view there is a heuristic solution in terms of finding Hamiltonian path in a graph with additional conditions in certain nodes. The application is developed in Borland Delphi. One of the outputs of the optimal solution is a presentation of the drawing of final path in field through online geo-web application in Internet browser. The application has a universal usage in GNSS precise measurements for building of precise control network of structures or in geodynamics.

Klíčová slova

optimalizace, GNSS, Hamiltonova cesty, mapa, geo-web

Vydáno

13.06.2016

Nakladatel

Bulgarian Cartographic Association

Místo

Bulgaria

ISBN

0-470-85151-1

Kniha

6th International Conference on Cartography and GIS

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

752

Strany do

757

Strany počet

6

URL

BibTex


@inproceedings{BUT126647,
 author="Dalibor {Bartoněk} and Jiří {Bureš}",
 title="Optimization of Route in Field at Precise GNSS Positioning",
 annote="The paper deals with solution of searching the optimal route in field in course of precise positioning by GNSS technology. The aim is to carry out observation on all GNSS points, so that the total path length was minimal. The way in field is made up of two types of points: the first points on which we use GNSS measuring methods (GNSS points) and 2. points of auxiliary (crossroads). The task is made more difficult by the fact that GNSS points are measurable with quality only at intervals of good observational conditions. From a theoretical point of view there is a heuristic solution in terms of finding Hamiltonian path in a graph with additional conditions in certain nodes. The application is developed in Borland Delphi. One of the outputs of the optimal solution is a presentation of the drawing of final path in field through online geo-web application in Internet browser. The application has a universal usage in GNSS precise measurements for building of precise control network of structures or in geodynamics.",
 address="Bulgarian Cartographic Association",
 booktitle="6th International Conference on Cartography and GIS",
 chapter="126647",
 doi="10.13140/RG.2.2.33019.92964",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Bulgarian Cartographic Association",
 number="1",
 year="2016",
 month="june",
 pages="752--757",
 publisher="Bulgarian Cartographic Association",
 type="conference paper"
}