Detail publikace

Verifikace tenzometrických a geodetických měření v průběhu dlouhodobého sledování mostu Gagarin v provozních podmínkách

BUREŠ, J. KLUSÁČEK, L. NEČAS, R. FIXEL, J.

Originální název

Verification of Strain Gauge and Geodetic Measurements during Long-term Monitoring of Gagarin Bridge in Working Conditions

Český název

Verifikace tenzometrických a geodetických měření v průběhu dlouhodobého sledování mostu Gagarin v provozních podmínkách

Anglický název

Verification of Strain Gauge and Geodetic Measurements during Long-term Monitoring of Gagarin Bridge in Working Conditions

Typ

kapitola v knize

Jazyk

en

Originální abstrakt

The paper deals with issues of measurement use to assess behavior of structures. The integrated approach of using the strain gauge and geodetic methods enables to verify both methods and evaluate temperature dependencies of structures. Nowadays, the strain gauge and geodetic measurements are used separately. However, integration of both methods contributes to find real behavior of structures. Utilization of knowledge of measurement integration can be applied for example during long term monitoring of structures or during static load test measurements. The actual measured values of deflections and structure’s deformations are mainly influenced by ambient temperature, variable temperature of the structure and by other external conditions. It is necessary to determine clear values of deflection and deformation without influence of external conditions to correctly evaluate behavior of a structure. Geodetic methods determine absolute changes related to reference system, strain gauges determine relative changes within the structure with higher accuracy. Selected interesting results of verification of strain and geodetic measurements gained from long term monitoring of bridge called Gagarin (built in 1961) in working conditions are described in this article. The thermal field of the structure was measured by thermometers and thermal cameras. The aim of the research was to integrate both methods and use them effectively to design and assess structures in building practice – mainly structures with small deformations.

Český abstrakt

Clánek se zabývá problematikou využití měření k posouzení skutečného chování stavební konstrukce v provozních podmínkách. Integrovaný přístup použití tenzometrů a geodetických metod umožňuje verifikovat výsledky obou metod a vyhodnocovat teplotní závislosti stavební konstrukce. V současnosti se tenzometrická a geodetická měření používají samostatně. Integrace obou metod přispívá k lepšímu poznání skutečného chování stavebních konstrukcí. Využití integrace měření lze aplikovat například při dlouhodobém sledování stavebních konstrukcí nebo při statických zatěžovacích zkouškách. Aktuální naměřené hodnoty deformací jsou ovlivněny hlavně okolní teplotou a dalšími vnějšími podmínkami. Je nezbytné stanovit čisté hodnoty deformací a trvalé hodnoty deformací bez vlivu vnějších podmínek a tím správně vyhodnotit chování konstrukce. Geodetické metody umožňují určit absolutní změny od referenčního systému, tenzometry určují relativní změny v konstrukci s vyšší přesností. Vybrané zajímavé výsledky verifikace tenzometrických a geodetických měření získaných z dlouhodobého sledování mostu Gagarin (postaveného v roce 1961) v provozních podmínkách jsou popsány v tomto článku. Teplotní pole konstrukce byla měřena teploměry a termovizní kamerou. Cílem výzkumu bylo integrovat obě metody na stavební konstrukci s malými deformacemi.

Anglický abstrakt

The paper deals with issues of measurement use to assess behavior of structures. The integrated approach of using the strain gauge and geodetic methods enables to verify both methods and evaluate temperature dependencies of structures. Nowadays, the strain gauge and geodetic measurements are used separately. However, integration of both methods contributes to find real behavior of structures. Utilization of knowledge of measurement integration can be applied for example during long term monitoring of structures or during static load test measurements. The actual measured values of deflections and structure’s deformations are mainly influenced by ambient temperature, variable temperature of the structure and by other external conditions. It is necessary to determine clear values of deflection and deformation without influence of external conditions to correctly evaluate behavior of a structure. Geodetic methods determine absolute changes related to reference system, strain gauges determine relative changes within the structure with higher accuracy. Selected interesting results of verification of strain and geodetic measurements gained from long term monitoring of bridge called Gagarin (built in 1961) in working conditions are described in this article. The thermal field of the structure was measured by thermometers and thermal cameras. The aim of the research was to integrate both methods and use them effectively to design and assess structures in building practice – mainly structures with small deformations.

Klíčová slova

tenzometr, sledování, geodetická měření, most, stavební konstrukce

Vydáno

20.06.2016

Nakladatel

CRC Press

Místo

Osaka, Japan

ISBN

978-1-138-02893-7

Kniha

Applied System Innovation: Proceedings of the 2015 International Conference on Applied System Innovation (ICASI 2015)

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

21

Strany do

24

Strany počet

4

BibTex


@inbook{BUT126571,
 author="Jiří {Bureš} and Ladislav {Klusáček} and Radim {Nečas} and Jiří {Fixel}",
 title="Verification of Strain Gauge and Geodetic Measurements during Long-term Monitoring of Gagarin Bridge in Working Conditions
",
 annote="The paper deals with issues of measurement use to assess behavior of structures. The integrated approach of using the strain gauge and geodetic methods enables to verify both methods and evaluate temperature dependencies of structures. Nowadays, the strain gauge and geodetic measurements are used separately. However, integration of both methods contributes to find real behavior of structures. Utilization of knowledge of measurement integration can be applied for example during long term monitoring of structures or during static load test measurements. The actual measured values of deflections and structure’s deformations are mainly influenced by ambient temperature, variable temperature of the structure and by other external conditions. It is necessary to determine clear values of deflection and deformation without influence of external conditions to correctly evaluate behavior of a structure. Geodetic methods determine absolute changes related to reference system, strain gauges determine relative changes within the structure with higher accuracy. Selected interesting results of verification of strain and geodetic measurements gained from long term monitoring of bridge called Gagarin (built in 1961) in working conditions are described in this article. The thermal field of the structure was measured by thermometers and thermal cameras. The aim of the research was to integrate both methods and use them effectively to design and assess structures in building practice – mainly structures with small deformations.",
 address="CRC Press",
 booktitle="Applied System Innovation: Proceedings of the 2015 International Conference on Applied System Innovation (ICASI 2015)",
 chapter="126571",
 doi="10.1201/b21811-8",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="CRC Press",
 year="2016",
 month="june",
 pages="21--24",
 publisher="CRC Press",
 type="book chapter"
}