Detail publikace

Optimalizace procesu pole měření GNSS-RTK pro železniční infrastrukturu

BARTONĚK, D. BUREŠ, J.

Originální název

Optimization of Process Field Measurement GNSS-RTK for Railway Infrastructure

Český název

Optimalizace procesu pole měření GNSS-RTK pro železniční infrastrukturu

Anglický název

Optimization of Process Field Measurement GNSS-RTK for Railway Infrastructure

Typ

abstrakt

Jazyk

en

Originální abstrakt

The paper describes measurements in field on points of railway control by the GNSS-RTK method. In the model each of these points can be represented by node in graph and evaluation of graph edges corresponds to the distance between individual nodes. The task is to measure on every node even one times and to absolve the total route with minimal sum of distance. In fact it is searching of the Hamilton's path in a graph. The situation is complicated because the conditions for GNSS-RTK surveying in nodes are suitable only at certain time intervals during the day. Generally the above mentioned task is NP - completely problem, which is solved in the practice in many cases by heuristic methods. The authors proposed the optimization method based on Floyd algorithm and dynamic data structure - event list. The optimization of field measurement solves the time demands and brings economic effectiveness. The algorithm was implemented in Borland Delphi environment.

Český abstrakt

Článek popisuje měření v oboru soudního řízení železniční metodou GNSS RTK. V modelu, který každý z těchto bodů může být reprezentován uzlu v grafu a hodnocení hran grafu odpovídá vzdálenosti mezi jednotlivými uzly. Úkolem je měřit na každém uzlu i jeden krát a zprostil Celková trasa s minimálním součtem vzdálenosti. Ve skutečnosti je hledání cesty Hamilton v grafu. Situace je složitější, protože podmínky pro GNSS-RTK zeměměřické v uzly jsou vhodné pouze v určitých časových intervalech během dne. Výše uvedené úkoly je obecně NP - zcela problém, který je vyřešen v praxi v mnoha případech heuristické metody. Autoři navrhl optimalizační metody, založené na algoritmu Floyd a dynamické datové struktury - seznam událostí. Optimalizace měření pole řeší časové nároky a přináší ekonomické efektivity. Algoritmus byl implementován v prostředí Borland Delphi.

Anglický abstrakt

The paper describes measurements in field on points of railway control by the GNSS-RTK method. In the model each of these points can be represented by node in graph and evaluation of graph edges corresponds to the distance between individual nodes. The task is to measure on every node even one times and to absolve the total route with minimal sum of distance. In fact it is searching of the Hamilton's path in a graph. The situation is complicated because the conditions for GNSS-RTK surveying in nodes are suitable only at certain time intervals during the day. Generally the above mentioned task is NP - completely problem, which is solved in the practice in many cases by heuristic methods. The authors proposed the optimization method based on Floyd algorithm and dynamic data structure - event list. The optimization of field measurement solves the time demands and brings economic effectiveness. The algorithm was implemented in Borland Delphi environment.

Klíčová slova

Železnice, GNSS-RTK, optimalizace, Hamiltonovská cesta

Vydáno

27.06.2016

Nakladatel

VUTIUM, Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5357-9

Kniha

Abstract booklet, MSMF8

Edice

VUTIUM, Brno

Číslo edice

1

Strany od

200

Strany do

200

Strany počet

226

BibTex


@misc{BUT126570,
 author="Dalibor {Bartoněk} and Jiří {Bureš}",
 title="Optimization of Process Field Measurement GNSS-RTK for Railway Infrastructure
",
 annote="The paper describes measurements in field on points of railway control by the GNSS-RTK method. In the model each of these points can be represented by node in graph and evaluation of graph edges corresponds to the distance between individual nodes. The task is to measure on every node even one times and to absolve the total route with minimal sum of distance. In fact it is searching of the Hamilton's path in a graph. The situation is complicated because the conditions for GNSS-RTK surveying in nodes are suitable only at certain time intervals during the day. Generally the above mentioned task is NP - completely problem, which is solved in the practice in many cases by heuristic methods. The authors proposed the optimization method based on Floyd algorithm and dynamic data structure - event list. The optimization of field measurement solves the time demands and brings economic effectiveness. The algorithm was implemented in Borland Delphi environment.",
 address="VUTIUM, Brno",
 booktitle="Abstract booklet, MSMF8",
 chapter="126570",
 edition="VUTIUM, Brno",
 howpublished="print",
 institution="VUTIUM, Brno",
 year="2016",
 month="june",
 pages="200--200",
 publisher="VUTIUM, Brno",
 type="abstract"
}