Detail publikace

Aplikovatelnost koncepce "master" křivky pro hodnocení lomové houževnatosti C-Mn oceli na odlitky

DLOUHÝ, I. VÁLKA, L.

Originální název

Aplikovatelnost koncepce "master" křivky pro hodnocení lomové houževnatosti C-Mn oceli na odlitky

Český název

Aplikovatelnost koncepce "master" křivky pro hodnocení lomové houževnatosti C-Mn oceli na odlitky

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V práci je vyšetřováno tranzitní lomové chování C-Mn oceli na odlitky v intervalu teplot –140 až –40 °C. Pro vyhodnocení teplotních závislostí mediánu lomové houževnatosti KJc(med) a příslušných tolerančních mezí byla použita koncepce univerzální křivky lomové houževnatosti. Pomocí šesti 1T SENB zkušebních těles byla určena hodnota referenční teploty T0 = –88 °C. V příspěvku je ukázáno, že všechny hodnoty lomové houževnatosti pro štěpně iniciované lomy, splňující podmínky platnosti, leží uvnitř rozptylového pásu daného 5% a 95% hranicí pravděpodobnosti porušení. Protože žádná z hodnot lomové houževnatosti neleží pod hranicí 5% pravděpodobnosti porušení, lze aplikaci koncepce univerzální křivky považovat za vhodnou i pro případ vyšetřované oceli na odlitky. Teplotní závislostí lomové houževnatosti byla rovněž proložena exponenciální funkce. Ukázalo se, že tímto způsobem určená teplotní závislost střední hodnoty lomové houževnatosti je prakticky shodná s průběhem křivky získané pomocí koncepce univerzální křivky.

Český abstrakt

V práci je vyšetřováno tranzitní lomové chování C-Mn oceli na odlitky v intervalu teplot –140 až –40 °C. Pro vyhodnocení teplotních závislostí mediánu lomové houževnatosti KJc(med) a příslušných tolerančních mezí byla použita koncepce univerzální křivky lomové houževnatosti. Pomocí šesti 1T SENB zkušebních těles byla určena hodnota referenční teploty T0 = –88 °C. V příspěvku je ukázáno, že všechny hodnoty lomové houževnatosti pro štěpně iniciované lomy, splňující podmínky platnosti, leží uvnitř rozptylového pásu daného 5% a 95% hranicí pravděpodobnosti porušení. Protože žádná z hodnot lomové houževnatosti neleží pod hranicí 5% pravděpodobnosti porušení, lze aplikaci koncepce univerzální křivky považovat za vhodnou i pro případ vyšetřované oceli na odlitky. Teplotní závislostí lomové houževnatosti byla rovněž proložena exponenciální funkce. Ukázalo se, že tímto způsobem určená teplotní závislost střední hodnoty lomové houževnatosti je prakticky shodná s průběhem křivky získané pomocí koncepce univerzální křivky.

Klíčová slova

lomová houževnatost; univerzální křivka; master křivka; ocel na odlitky; tranzitní lomové chování

Vydáno

30.06.2016

ISSN

0037-6825

Periodikum

Slévárenství

Ročník

64

Číslo

5-6

Stát

CZ

Strany od

167

Strany do

172

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@article{BUT126352,
 author="Ivo {Dlouhý} and Libor {Válka}",
 title="Aplikovatelnost koncepce "master" křivky pro hodnocení lomové houževnatosti C-Mn oceli na odlitky",
 annote="V práci je vyšetřováno tranzitní lomové chování C-Mn oceli na odlitky v intervalu teplot –140 až –40 °C. Pro vyhodnocení teplotních závislostí mediánu lomové houževnatosti KJc(med) a příslušných tolerančních mezí byla použita koncepce univerzální křivky lomové houževnatosti. Pomocí šesti 1T SENB zkušebních těles byla určena hodnota referenční teploty T0 = –88 °C. V příspěvku je ukázáno, že všechny hodnoty lomové houževnatosti pro štěpně iniciované lomy, splňující podmínky platnosti, leží uvnitř rozptylového pásu daného 5% a 95% hranicí pravděpodobnosti porušení. Protože žádná z hodnot lomové houževnatosti neleží pod hranicí 5% pravděpodobnosti porušení, lze aplikaci koncepce univerzální křivky považovat za vhodnou i pro případ vyšetřované oceli na odlitky. Teplotní závislostí lomové houževnatosti byla rovněž proložena exponenciální funkce. Ukázalo se, že tímto způsobem určená teplotní závislost střední hodnoty lomové houževnatosti je prakticky shodná s průběhem křivky získané pomocí koncepce univerzální křivky.",
 chapter="126352",
 howpublished="print",
 number="5-6",
 volume="64",
 year="2016",
 month="june",
 pages="167--172",
 type="journal article - other"
}