Detail publikace

Gelové polymerní elektrolyty na bázi MMA

JAHN, M. SEDLAŘÍKOVÁ, M. VONDRÁK, J. PAŘÍZEK, L.

Originální název

Gel polymer electrolytes on based MMA

Český název

Gelové polymerní elektrolyty na bázi MMA

Anglický název

Gel polymer electrolytes on based MMA

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Currently, the most used Li-ion electrochemical power sources for their high theoretical capacity and work potential. Because of increasing demands (current density and capacity) are researched new forms of electrode materials and electrolytes for electrochemical power sources. Gel polymer electrolytes are perspective electrolytes for new types of Li-ion batteries today. The properties respectively advantages of these gels can be used also in other fields of electrochemistry. The gel polymer electrolyte is composed of a conductive component (liquid electrolyte) and the polymer component (methacrylate). In this paper I present fundamental characteristics of gel polymer electrolytes.

Český abstrakt

V současné době jsou nejpoužívanější Li-ion elektrochemické zdroje proudu pro jejich vysokou teoretickou kapacitu a pracovní potenciál. Vzhledem k rostoucím nárokům (proudová hustota a kapacita) jsou zkoumány nové formy elektrodových materiálů a elektrolytů pro elektrochemické zdroje proudu. Gelové polymerní elektrolyty jsou v dnešní době velice perspektivní pro nové typy Li-ion baterií. Vlastnosti respektive výhody těchto gelů lze využít i v jiných oblastech elektrochemie. Polymerní gelový elektrolyt se skládá z vodivostní složky (kapalný elektrolyt) a polymerní složky (metakryláty). V tomto článku uvádím základní vlastnosti gelových polymerních elektrolytů.

Anglický abstrakt

Currently, the most used Li-ion electrochemical power sources for their high theoretical capacity and work potential. Because of increasing demands (current density and capacity) are researched new forms of electrode materials and electrolytes for electrochemical power sources. Gel polymer electrolytes are perspective electrolytes for new types of Li-ion batteries today. The properties respectively advantages of these gels can be used also in other fields of electrochemistry. The gel polymer electrolyte is composed of a conductive component (liquid electrolyte) and the polymer component (methacrylate). In this paper I present fundamental characteristics of gel polymer electrolytes.

Klíčová slova

Gel; polymer; elektrolyty; baterie; článek; Li-ion; methyl metakrylát; UV světlo; vodivost; polymerace

Vydáno

29.08.2016

Nakladatel

Brno University of Technology - Faculty of Electrical Engineering and Communication

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5384-5

Kniha

Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells - 17th ABAF

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

90

Strany do

93

Strany počet

4

URL