Detail publikace

Měchová jednotka bez tření spojená s magnetoreologickým ventilem

MACHÁČEK, O. KUBÍK, M. MAZŮREK, I. STRECKER, Z. ROUPEC, J.

Originální název

Frictionless Bellows Unit Connected with the Magnetorheological Valve

Český název

Měchová jednotka bez tření spojená s magnetoreologickým ventilem

Anglický název

Frictionless Bellows Unit Connected with the Magnetorheological Valve

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Dynamic range is one of the key parameter for effective control of magneto-rheological (MR) dampers in suspensions controlled by semi-active algorithms. This article discusses dynamic range increase ensured by elimination of friction in a device which forces fluid to flow through MR valve. The friction affects a force velocity dependency. It is a part of force that cannot be controlled. Therefore friction is unwanted in MR dampers or valves. This article describes the two versions of volumetric unit with MR valve. First, the fluid was forced by hydraulic cylinder with high friction. In order to eliminate friction, a unique volumetric unit was designed and used instead of hydraulic cylinder. It uses elastic metal bellows which can be sealed by static seals, therefore there is no contact between moving parts. Measurement of force velocity dependency was carried out for original and new volumetric unit connected with the same MR valve. The results showed that the frictionless unit exhibits a significant improvement of dynamic range for the whole range of velocities compared to original piston unit. That has positive impact to efficiency of vibration elimination of MR valve using semi-active control.

Český abstrakt

Dynamický rozsah je jedním z klíčových parametrů pro účinné řízení magnetoreologické tlumiče (MR) tlumiče semi-aktivními algoritmy. Tento článek popisuje zvýšení dynamického rozsahu díky eliminaci tření v zařízení, které nutí kapalinu téci přes ventil MR. Tření má vliv na F-v charakteristiku, je to část síly, kterou nelze ovládat, proto je v MR vemtilech nežádoucí. V článku jsou popsány dvě verze objemové jednotky s MR ventilem. V první z nich kapalinu nutí téci hydraulický válec s vysokým třením. Pro odstranění tření byla navržena nová objemová jednotka, která využívá pružné kovové vlnovce. Ty mohou být těsněny staticky, to znamená, že těsnění se nedotýká vzájemně pohybujících se součástí a tření je prakticky nulové. Měření f-v charakteristiky bylo provedeno stejně u nové i původní objemové jednotky spojené s totožným MR ventilem. Výsledky ukázaly, že tření jednotka vykazuje výrazné zlepšení dynamického rozsahu ve srovnání s původní pístovou jednotkou. To má pozitivní dopad na účinnost odstranění vibrací MR ventilu pomocí semi-aktivní kontroly.

Anglický abstrakt

Dynamic range is one of the key parameter for effective control of magneto-rheological (MR) dampers in suspensions controlled by semi-active algorithms. This article discusses dynamic range increase ensured by elimination of friction in a device which forces fluid to flow through MR valve. The friction affects a force velocity dependency. It is a part of force that cannot be controlled. Therefore friction is unwanted in MR dampers or valves. This article describes the two versions of volumetric unit with MR valve. First, the fluid was forced by hydraulic cylinder with high friction. In order to eliminate friction, a unique volumetric unit was designed and used instead of hydraulic cylinder. It uses elastic metal bellows which can be sealed by static seals, therefore there is no contact between moving parts. Measurement of force velocity dependency was carried out for original and new volumetric unit connected with the same MR valve. The results showed that the frictionless unit exhibits a significant improvement of dynamic range for the whole range of velocities compared to original piston unit. That has positive impact to efficiency of vibration elimination of MR valve using semi-active control.

Vydáno

10.05.2016

Nakladatel

Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic

Místo

Praha

ISBN

978-80-87012-59-8

Kniha

ENGINEERING MECHANICS 2016

Edice

First edition, 2016

Strany od

354

Strany do

357

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT125110,
 author="Ondřej {Macháček} and Michal {Kubík} and Ivan {Mazůrek} and Zbyněk {Strecker} and Jakub {Roupec}",
 title="Frictionless Bellows Unit Connected with the Magnetorheological Valve",
 annote="Dynamic range is one of the key parameter for effective control of magneto-rheological (MR) dampers in suspensions controlled by semi-active algorithms. This article discusses dynamic range increase ensured by elimination of friction in a device which forces fluid to flow through MR valve. The friction affects a force velocity dependency. It is a part of force that cannot be controlled. Therefore friction is unwanted in MR dampers or valves. This article describes the two versions of volumetric unit with MR valve. First, the fluid was forced by hydraulic cylinder with high friction. In order to eliminate friction, a unique volumetric unit was designed and used instead of hydraulic cylinder. It uses elastic metal bellows which can be sealed by static seals, therefore there is no contact between moving parts. Measurement of force velocity dependency was carried out for original and new volumetric unit connected with the same MR valve. The results showed that the frictionless unit exhibits a significant improvement of dynamic range for the whole range of velocities compared to original piston unit. That has positive impact to efficiency of vibration elimination of MR valve using semi-active control.",
 address="Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic",
 booktitle="ENGINEERING MECHANICS 2016",
 chapter="125110",
 edition="First edition, 2016",
 howpublished="print",
 institution="Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic",
 year="2016",
 month="may",
 pages="354--357",
 publisher="Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic",
 type="conference paper"
}