Detail publikace

Teplotní závislost meze toku a Binghamské viskozity magnetoreologické kapaliny

ROUPEC, J. MAZŮREK, I. STRECKER, Z. KUBÍK, M. MACHÁČEK, O.

Originální název

Temperature dependence of magnetorheological fluid yield stress and Bingham viscosity

Český název

Teplotní závislost meze toku a Binghamské viskozity magnetoreologické kapaliny

Anglický název

Temperature dependence of magnetorheological fluid yield stress and Bingham viscosity

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This contribution describes results of measurement of magnetorheological fluid MRF-140CG by LORD Corporation. Results of this measurement are used as an inputs to the CFX model. MR fluid has been measured in special slit-flow rheometer at temperature range from 25 to 60 °C and at magnetic field of 0, 146, 280 a 368 kA/m. The flow curves were compiled with the respect of Bingham model of MR fluid Non-Newtonian behavior. Bingham model has two parameters – yield stress and Bingham (plastic) viscosity. Thanks to high precise measurement of pressure drop, the temperature dependence of yield stress is visible. All measured rheological properties were used as an input to the model describing MR fluid behavior in dependence on temperature and magnetic field.

Český abstrakt

Tento příspěvek popisuje výsledky měření magnetoreologické kapaliny MRF - 140CG LORD Corporation. Výsledky tohoto měření se používají jako vstupy do modelu CFX. MR tekutina byla změřena ve speciálním slit-flow reometru v rozsahu teplot od 25 do 60 °C a v magnetickém poli 0, 146, 280 a 368 kA/m. Tokové křivky byly vytvořeny pomocí Binghamského modelu nenewtonského chování MR kapaliny. Binghamský model má dva parametry-mez toku a Binghamskou (plastickou) viskozitu. Díky velmi přesnému měření tlakového spádu byla rozlišena závislost meze toku na teplotě. Všechny měřené reologické vlastnosti byly použity jako vstup do modelu popisující chování MR kapaliny v závislosti na teplotě a magnetickém poli.

Anglický abstrakt

This contribution describes results of measurement of magnetorheological fluid MRF-140CG by LORD Corporation. Results of this measurement are used as an inputs to the CFX model. MR fluid has been measured in special slit-flow rheometer at temperature range from 25 to 60 °C and at magnetic field of 0, 146, 280 a 368 kA/m. The flow curves were compiled with the respect of Bingham model of MR fluid Non-Newtonian behavior. Bingham model has two parameters – yield stress and Bingham (plastic) viscosity. Thanks to high precise measurement of pressure drop, the temperature dependence of yield stress is visible. All measured rheological properties were used as an input to the model describing MR fluid behavior in dependence on temperature and magnetic field.

Klíčová slova

MR kapalina, magnetoreologický, mez kluzu, Binghamská viskozita, slit-flow reometr

Vydáno

09.05.2016

Nakladatel

Academy of Science of the Czech Republic, v.v.i.

Místo

Praha

ISBN

978-80-87012-59-8

Kniha

Engineering Mechanics 2016

Strany od

498

Strany do

501

Strany počet

642

BibTex


@inproceedings{BUT125109,
 author="Jakub {Roupec} and Ivan {Mazůrek} and Zbyněk {Strecker} and Michal {Kubík} and Ondřej {Macháček}",
 title="Temperature dependence of magnetorheological fluid yield stress and Bingham viscosity",
 annote="This contribution describes results of measurement of magnetorheological fluid MRF-140CG by LORD Corporation. Results of this measurement are used as an inputs to the CFX model. MR fluid has been measured in special slit-flow rheometer at temperature range from 25 to 60 °C and at magnetic field of 0, 146, 280 a 368 kA/m. The flow curves were compiled with the respect of Bingham model of MR fluid Non-Newtonian behavior. Bingham model has two parameters – yield stress and Bingham (plastic) viscosity. Thanks to high precise measurement of pressure drop, the temperature dependence of yield stress is visible. All measured rheological properties were used as an input to the model describing MR fluid behavior in dependence on temperature and magnetic field.",
 address="Academy of Science of the Czech Republic, v.v.i.",
 booktitle="Engineering Mechanics 2016",
 chapter="125109",
 howpublished="print",
 institution="Academy of Science of the Czech Republic, v.v.i.",
 year="2016",
 month="may",
 pages="498--501",
 publisher="Academy of Science of the Czech Republic, v.v.i.",
 type="conference paper"
}