Detail publikace

Historie a činnost urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně

ŽÁČKOVÁ, M.

Originální název

Historie a činnost urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně

Český název

Historie a činnost urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně

Typ

teze Ph.D. práce

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Disertační práce je věnována historii a činnosti urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně (VÚVA) od jeho založení v roce 1954 po zrušení v roce 1994. V rámci specifikace profilu tohoto pracoviště jsou představeny jeho hlavní výzkumné úkoly a publikace, které po druhé světové válce zásadně přispěly k formulaci teorie a metodologie urbanismu a územního plánování v Československu. Zvláštní pozornost je při tom věnována zhodnocení těch úkolů a publikací, jejichž řešitelé a autoři uplatňovali interdisciplinární přístupy a – navzdory totalitnímu režimu – dokázali maximálně využívat zkušeností ze zahraničí a vytvářet natolik vlivná díla jako například Zásady a pravidla územního plánování. Činnost brněnského pracoviště VÚVA je zachycena rovněž z perspektivy klíčových osobností, které stály u jeho zrodu a dlouhodobě se úspěšně podílely na jeho fungování: Ing. arch. Vladimíra Matouška, CSc., druhého vedoucího urbanistického pracoviště VÚVA, a Ing. arch. Dušana Riedla, CSc., teoretika architektury a urbanismu a předního odborníka na památkovou péči u nás. Hlavním záměrem práce je vytvořit vůbec první komplexní pojednání o činnosti brněnského pracoviště VÚVA, neboť daná problematika dosud nebyla předmětem vědeckého zájmu.

Český abstrakt

Disertační práce je věnována historii a činnosti urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně (VÚVA) od jeho založení v roce 1954 po zrušení v roce 1994. V rámci specifikace profilu tohoto pracoviště jsou představeny jeho hlavní výzkumné úkoly a publikace, které po druhé světové válce zásadně přispěly k formulaci teorie a metodologie urbanismu a územního plánování v Československu. Zvláštní pozornost je při tom věnována zhodnocení těch úkolů a publikací, jejichž řešitelé a autoři uplatňovali interdisciplinární přístupy a – navzdory totalitnímu režimu – dokázali maximálně využívat zkušeností ze zahraničí a vytvářet natolik vlivná díla jako například Zásady a pravidla územního plánování. Činnost brněnského pracoviště VÚVA je zachycena rovněž z perspektivy klíčových osobností, které stály u jeho zrodu a dlouhodobě se úspěšně podílely na jeho fungování: Ing. arch. Vladimíra Matouška, CSc., druhého vedoucího urbanistického pracoviště VÚVA, a Ing. arch. Dušana Riedla, CSc., teoretika architektury a urbanismu a předního odborníka na památkovou péči u nás. Hlavním záměrem práce je vytvořit vůbec první komplexní pojednání o činnosti brněnského pracoviště VÚVA, neboť daná problematika dosud nebyla předmětem vědeckého zájmu.

Klíčová slova

Výzkumný ústav výstavby a architektury (VÚVA), Stavoprojekt, Československá akademie věd (ČSAV), socialismus, Československo, Brno, architektura, urbanismus, územní plánování, rozvoj měst a regionů, životní prostředí, investiční výstavba, komplexní bytová výstavba, teorie architektury a urbanismu, orální historie

Vydáno

22.12.2014

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav teorie

Místo

Brno

Strany počet

28

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT123160,
 author="Markéta {Žáčková}",
 title="Historie a činnost urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně
",
 annote="Disertační práce je věnována historii a činnosti urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně (VÚVA) od jeho založení v roce 1954 po zrušení v roce 1994. V rámci specifikace profilu tohoto pracoviště jsou představeny jeho hlavní výzkumné úkoly a publikace, které po druhé světové válce zásadně přispěly k formulaci teorie a metodologie urbanismu a územního plánování v Československu. Zvláštní pozornost je při tom věnována zhodnocení těch úkolů a publikací, jejichž řešitelé a autoři uplatňovali interdisciplinární přístupy a – navzdory totalitnímu režimu – dokázali maximálně využívat zkušeností ze zahraničí a vytvářet natolik vlivná díla jako například Zásady a pravidla územního plánování. Činnost brněnského pracoviště VÚVA je zachycena rovněž z perspektivy klíčových osobností, které stály u jeho zrodu a dlouhodobě se úspěšně podílely na jeho fungování: Ing. arch. Vladimíra Matouška, CSc., druhého vedoucího urbanistického pracoviště VÚVA, a Ing. arch. Dušana Riedla, CSc., teoretika architektury a urbanismu a předního odborníka na památkovou péči u nás. Hlavním záměrem práce je vytvořit vůbec první komplexní pojednání o činnosti brněnského pracoviště VÚVA, neboť daná problematika dosud nebyla předmětem vědeckého zájmu.
",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav teorie",
 chapter="123160",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav teorie",
 year="2014",
 month="december",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav teorie",
 type="Ph.D. thesis principal points"
}