Detail publikace

Vylepšení klasifikace obrazu pomocí GIS

BARTONĚK, D. BUREŠ, J. OPATŘILOVÁ, I.

Originální název

Enhancement of Image Classification via GIS

Český název

Vylepšení klasifikace obrazu pomocí GIS

Anglický název

Enhancement of Image Classification via GIS

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

The enhancement of image classification using tools of geographic information systems (GIS) is topic of this paper. Theoretical solutions are based on the theory of rough sets. Improved results are achieved by filtration of added layer with clearly defined classes and also by manually editing in GIS. The proposed method was tested in the project of data analysis of storage of gas facilities under certain types of terrain surface in the Czech Republic (CR). Processing was carried out in ArcGIS 10.0 environment via special created application in Python. The results demonstrated the effectiveness of this process and the reducing of the error rate to 2% - 3 %.

Český abstrakt

Tématem tohoto článku je zlepšení klasifikace obrazu pomocí nástrojů geografických informačních systémů (GIS). Teoretické řešení jsou založena na teorii hrubých množin. Zlepšení výsledků dosaženo filtrací přidané vrstvy s jasně definovanými třídami a také ruční editací v GIS. Navrhovaná metoda byla vyzkoušena v projektu analýzy dat povrchu nad plynovými zařízeními v České republice (ČR). Zpracování bylo provedeno v prostředí ArcGIS 10.0 prostřednictvím speciální aplikace vytvořené v Pythonu. Výsledky prokázaly účinnost tohoto procesu a snížení chybovosti až na 2-3 %.

Anglický abstrakt

The enhancement of image classification using tools of geographic information systems (GIS) is topic of this paper. Theoretical solutions are based on the theory of rough sets. Improved results are achieved by filtration of added layer with clearly defined classes and also by manually editing in GIS. The proposed method was tested in the project of data analysis of storage of gas facilities under certain types of terrain surface in the Czech Republic (CR). Processing was carried out in ArcGIS 10.0 environment via special created application in Python. The results demonstrated the effectiveness of this process and the reducing of the error rate to 2% - 3 %.

Klíčová slova

Prostorová analýza, klasifikace obrazu, GIS

Rok RIV

2015

Vydáno

01.12.2015

Nakladatel

American Scientific Publishers

Místo

American Scientific Publishers, 26650 The Old Road, Suite 208, Valencia, California 91381-0751, USA

Strany od

3737

Strany do

3740

Strany počet

4

URL

BibTex


@article{BUT122910,
 author="Dalibor {Bartoněk} and Jiří {Bureš} and Irena {Opatřilová}",
 title="Enhancement of Image Classification via GIS",
 annote="The enhancement of image classification using tools of geographic information systems (GIS) is topic of this paper. Theoretical solutions are based on the theory of rough sets. Improved results are achieved by filtration of added layer with clearly defined classes and also by manually editing in GIS. The proposed method was tested in the project of data analysis of storage of gas facilities under certain types of terrain surface in the Czech Republic (CR). Processing was carried out in ArcGIS 10.0 environment via special created application in Python. The results demonstrated the effectiveness of this process and the reducing of the error rate to 2% - 3 %.",
 address="American Scientific Publishers",
 chapter="122910",
 doi="10.1166/asl.2015.6563",
 howpublished="online",
 institution="American Scientific Publishers",
 number="12",
 volume="21",
 year="2015",
 month="december",
 pages="3737--3740",
 publisher="American Scientific Publishers",
 type="journal article"
}