Detail publikace

Rozvoj systémů měření výkonnosti ve výrobních podnicích

BARTOŠ, V.

Originální název

Rozvoj systémů měření výkonnosti ve výrobních podnicích

Český název

Rozvoj systémů měření výkonnosti ve výrobních podnicích

Typ

habilitační práce

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Habilitační práce je zaměřena na problematiku rozvoje systémů měření výkonnosti ve výrobních podnicích. Popisuje a dále prohlubuje teoretické a praktické poznání v této významné oblasti na základě analýzy literárních pramenů, zohledňujících aktuální poznatky zkoumané problematiky a realizace kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Předmětem zájmu v rámci provedeného primárního výzkumu byly výrobní podniky působící v České republice, které mají zaveden a certifikován systém managementu jakosti dle normy ISO 9001/2000. Obsahově je práce rozčleněna na několik částí, které na sebe logicky navazují a postupují od vymezení cíle práce, definování výchozích hypotéz, stanovení postupů a metod použitých při zpracování habilitační práce, přes teoretické vymezení problematiky, realizaci a vyhodnocení výsledků výzkumu směrem k potvrzení stanovených hypotéz, přičemž závěr práce je soustředěn na syntézu jednotlivých poznatků v podobě návrhu zjednodušeného a aplikovatelného modelu pro měření výkonnosti ve výrobních podnicích. V práci je zároveň kladen důraz na prolínání a hledání vzájemných souvislostí mezi teoretickými předpoklady a reálným poznáním na základě realizovaného vlastního výzkumu. Problematika měření výkonnosti je analyzována a hodnocena komplexně i v méně známých souvislostech, což poskytuje ucelený pohled na danou oblast. Významnou částí práce je vlastní návrh modelu pro měření výkonnosti výrobních podniků, který vychází z uspořádání zjištěných poznatků ze sekundárního a částečně i z kvalitativního výzkumu.

Český abstrakt

Habilitační práce je zaměřena na problematiku rozvoje systémů měření výkonnosti ve výrobních podnicích. Popisuje a dále prohlubuje teoretické a praktické poznání v této významné oblasti na základě analýzy literárních pramenů, zohledňujících aktuální poznatky zkoumané problematiky a realizace kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Předmětem zájmu v rámci provedeného primárního výzkumu byly výrobní podniky působící v České republice, které mají zaveden a certifikován systém managementu jakosti dle normy ISO 9001/2000. Obsahově je práce rozčleněna na několik částí, které na sebe logicky navazují a postupují od vymezení cíle práce, definování výchozích hypotéz, stanovení postupů a metod použitých při zpracování habilitační práce, přes teoretické vymezení problematiky, realizaci a vyhodnocení výsledků výzkumu směrem k potvrzení stanovených hypotéz, přičemž závěr práce je soustředěn na syntézu jednotlivých poznatků v podobě návrhu zjednodušeného a aplikovatelného modelu pro měření výkonnosti ve výrobních podnicích. V práci je zároveň kladen důraz na prolínání a hledání vzájemných souvislostí mezi teoretickými předpoklady a reálným poznáním na základě realizovaného vlastního výzkumu. Problematika měření výkonnosti je analyzována a hodnocena komplexně i v méně známých souvislostech, což poskytuje ucelený pohled na danou oblast. Významnou částí práce je vlastní návrh modelu pro měření výkonnosti výrobních podniků, který vychází z uspořádání zjištěných poznatků ze sekundárního a částečně i z kvalitativního výzkumu.

Klíčová slova

Měření výkonnosti, výrobní podniky, model pro měření výkonnosti, strategické řízení

Vydáno

20.09.2011

Nakladatel

VUTIUM

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

145

Strany počet

145

BibTex


@misc{BUT121433,
 author="Vojtěch {Bartoš}",
 title="Rozvoj systémů měření výkonnosti ve výrobních podnicích",
 annote="Habilitační práce je zaměřena na problematiku rozvoje systémů měření výkonnosti ve výrobních podnicích. Popisuje a dále prohlubuje teoretické a praktické poznání v této významné oblasti na základě analýzy literárních pramenů, zohledňujících aktuální poznatky zkoumané problematiky a realizace kvantitativního a kvalitativního výzkumu.
Předmětem zájmu v rámci provedeného primárního výzkumu byly výrobní podniky působící v České republice, které mají zaveden a certifikován systém managementu jakosti dle normy ISO 9001/2000.
Obsahově je práce rozčleněna na několik částí, které na sebe logicky navazují a postupují od vymezení cíle práce, definování výchozích hypotéz, stanovení postupů a metod použitých při zpracování habilitační práce, přes teoretické vymezení problematiky, realizaci a vyhodnocení výsledků výzkumu směrem k potvrzení stanovených hypotéz, přičemž závěr práce je soustředěn na syntézu jednotlivých poznatků v podobě návrhu zjednodušeného a aplikovatelného modelu pro měření výkonnosti ve výrobních podnicích.
V práci je zároveň kladen důraz na prolínání a hledání vzájemných souvislostí mezi teoretickými předpoklady a reálným poznáním na základě realizovaného vlastního výzkumu. Problematika měření výkonnosti je analyzována a hodnocena komplexně i v méně známých souvislostech, což poskytuje ucelený pohled na danou oblast. Významnou částí práce je vlastní návrh modelu pro měření výkonnosti výrobních podniků, který vychází z uspořádání zjištěných poznatků ze sekundárního a částečně i z kvalitativního výzkumu.",
 address="VUTIUM",
 chapter="121433",
 howpublished="print",
 institution="VUTIUM",
 year="2011",
 month="september",
 pages="1--145",
 publisher="VUTIUM",
 type="habilitation thesis"
}