Detail publikace

Analogové elektronické obvody. Počítačová cvičení.

BRANČÍK, L. KOLKA, Z. GÖTTHANS, T.

Originální název

Analogové elektronické obvody. Počítačová cvičení.

Český název

Analogové elektronické obvody. Počítačová cvičení.

Anglický název

Analog electronic circuits. Computer exercises.

Typ

skriptum

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Předmět Analogové elektronické obvody (AEO) je zařazen na FEKT VUT v Brně, v bakalářském studijním programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika, v zimním semestru 2. ročníku, jako povinný v oboru Elektronika a sdělovací technika. Na počítačových cvičení se studenti seznámí s možnostmi použití univerzálního programu pro vědeckotechnické výpočty MATLAB při řešení elektronických obvodů, s programem SNAP pro symbolickou analýzu obvodů a konečně s využitím programu PSpice, který je považován za světový standard mezi profesionálními obvodovými simulátory. Náplní skript jsou především tyto kapitoly: 1. Matematické modely obvodů a jejich řešení (MATLAB), 2. Symbolická a semisymbolická analýza obvodů (SNAP), 3. Ověření základních obvodových teorémů (PSpice), 4. Analýza a aplikace reálných operačních zesilovačů (PSpice), 5. Vlastnosti základních tranzistorových stupňů (PSpice), 6. Analýza a simulace vybraných analogových obvodů (PSpice, SNAP), 7. Moderní analogové funkční bloky.

Český abstrakt

Předmět Analogové elektronické obvody (AEO) je zařazen na FEKT VUT v Brně, v bakalářském studijním programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika, v zimním semestru 2. ročníku, jako povinný v oboru Elektronika a sdělovací technika. Na počítačových cvičení se studenti seznámí s možnostmi použití univerzálního programu pro vědeckotechnické výpočty MATLAB při řešení elektronických obvodů, s programem SNAP pro symbolickou analýzu obvodů a konečně s využitím programu PSpice, který je považován za světový standard mezi profesionálními obvodovými simulátory. Náplní skript jsou především tyto kapitoly: 1. Matematické modely obvodů a jejich řešení (MATLAB), 2. Symbolická a semisymbolická analýza obvodů (SNAP), 3. Ověření základních obvodových teorémů (PSpice), 4. Analýza a aplikace reálných operačních zesilovačů (PSpice), 5. Vlastnosti základních tranzistorových stupňů (PSpice), 6. Analýza a simulace vybraných analogových obvodů (PSpice, SNAP), 7. Moderní analogové funkční bloky.

Anglický abstrakt

Subject Analog Electronic Circuits (AEO) is included on FEEC, Undergraduate study program Electrical, Electronic, Communication and Control Technology in the winter semester of the second year, as mandatory in the field of Electronics and Communications. On the computer exercises, students learn about the possibilities of using a universal program for scientific computing MATLAB to solve electronic circuits, with the SNAP program for symbolic analysis of circuits and finally using PSpice, which is considered the world standard among professional circuit simulators. The content of the script are mainly the following chapters: 1. Mathematical modeling of circuits and their solution (MATLAB), 2. Symbolic and semisymbolic circuit analysis (SNAP), 3. Verification of the fundamental circuits theorems (PSpice), 4. Analysis and application of real operational amplifiers (PSpice), 5. Properties of basic transistor stages (PSpice), 6. Analysis and simulation of selected analog circuits (PSpice, SNAP), and 7. Modern analog functional blocks.

Klíčová slova

analogové elektronické obvody, počítačová cvičení, Matlab, SNAP, PSpice

Vydáno

01.02.2015

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

63

Strany počet

63

BibTex


@misc{BUT118162,
 author="Lubomír {Brančík} and Zdeněk {Kolka} and Tomáš {Götthans}",
 title="Analogové elektronické obvody. Počítačová cvičení.",
 annote="Předmět Analogové elektronické obvody (AEO) je zařazen na FEKT VUT v Brně, v bakalářském studijním programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika, v zimním semestru 2. ročníku, jako povinný v oboru Elektronika a sdělovací technika. Na počítačových cvičení se studenti seznámí s možnostmi použití univerzálního programu pro vědeckotechnické výpočty MATLAB při řešení elektronických obvodů, s programem SNAP pro symbolickou analýzu obvodů a konečně s využitím programu PSpice, který je považován za světový standard mezi profesionálními obvodovými simulátory. Náplní skript jsou především tyto kapitoly:
1. Matematické modely obvodů a jejich řešení (MATLAB), 2. Symbolická a semisymbolická analýza obvodů (SNAP), 3. Ověření základních obvodových teorémů (PSpice), 4. Analýza a aplikace reálných operačních zesilovačů (PSpice), 5. Vlastnosti základních tranzistorových stupňů (PSpice), 6. Analýza a simulace vybraných analogových obvodů (PSpice, SNAP), 7. Moderní analogové funkční bloky.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 chapter="118162",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2015",
 month="february",
 pages="1--63",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="course reader"
}