Detail publikace

Vnímání pojmu SOCIÁLNÍ MARKETING v čase

RYGL, T.

Originální název

Vnímání pojmu SOCIÁLNÍ MARKETING v čase

Český název

Vnímání pojmu SOCIÁLNÍ MARKETING v čase

Anglický název

PERCEPTION OF SOCIAL MARKETING IN TIME

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem předkládaného vědeckého článku je zmapování vývoje užívání pojmu sociální marketing. Taktéž se jedná o vytvoření článku o sociálním marketingu jako takovém. Důvod je jednoduchý. V České republice neexistuje žádný komplexní vědecký článek, který by se tímto tématem zabýval. Za další se tento pojem v čase vyvíjí a jeho užívání taktéž. Metodologie/metody zahrnují především obsahovou analýzu, analýzu vědeckých článků, respektive vědeckých zdrojů. Dále jsou využity kvalitativní metody, konkrétně individuální hloubkové rozhovory. Cílem článku je hlubší porozumění již zmiňovanému tématu a jeho důležitosti. Výsledky slouží pro další rozvíjení disertační práce autora.

Český abstrakt

Cílem předkládaného vědeckého článku je zmapování vývoje užívání pojmu sociální marketing. Taktéž se jedná o vytvoření článku o sociálním marketingu jako takovém. Důvod je jednoduchý. V České republice neexistuje žádný komplexní vědecký článek, který by se tímto tématem zabýval. Za další se tento pojem v čase vyvíjí a jeho užívání taktéž. Metodologie/metody zahrnují především obsahovou analýzu, analýzu vědeckých článků, respektive vědeckých zdrojů. Dále jsou využity kvalitativní metody, konkrétně individuální hloubkové rozhovory. Cílem článku je hlubší porozumění již zmiňovanému tématu a jeho důležitosti. Výsledky slouží pro další rozvíjení disertační práce autora.

Anglický abstrakt

The aim of the research article is to describe the evolution of the use of the concept of social marketing. Also, it is creation of an article about social marketing itself. The reason is quite simple. In Czech Republic is no comprehensive scientific article about this term. For further this concept evolves over time ant its use as well. Methodology/methods mainly include content analysis, analysis of scientific articles and resources. There are also used qualitative methods, namely individual in-depth interviews. The aim of this article is understand of the previously mentioned topic and its importance. The results are used for further development of the doctoral thesis of the author.

Klíčová slova

marketing, sociální marketing, společenská odpovědnost firem, marketing sociálních sítí, caused related marketing, Ammann, Mautilus

Rok RIV

2015

Vydáno

29.05.2015

Nakladatel

MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2015

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-87952-10-8

Kniha

QUAERE 2015

Číslo edice

roč. V

Strany od

235

Strany do

241

Strany počet

1582

URL

BibTex


@inproceedings{BUT115109,
 author="Tomáš {Rygl}",
 title="Vnímání pojmu SOCIÁLNÍ MARKETING v čase",
 annote="Cílem předkládaného vědeckého článku je zmapování vývoje užívání pojmu sociální marketing. Taktéž se jedná o vytvoření článku o sociálním marketingu jako takovém. Důvod je jednoduchý. V České republice neexistuje žádný komplexní vědecký článek, který by se tímto tématem zabýval. Za další se tento pojem v čase vyvíjí a jeho užívání taktéž. Metodologie/metody zahrnují především obsahovou analýzu, analýzu vědeckých článků, respektive vědeckých zdrojů. Dále jsou využity kvalitativní metody, konkrétně individuální hloubkové rozhovory. Cílem článku je hlubší porozumění již zmiňovanému tématu a jeho důležitosti. Výsledky slouží pro další rozvíjení disertační práce autora.",
 address="MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2015",
 booktitle="QUAERE 2015",
 chapter="115109",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2015",
 year="2015",
 month="may",
 pages="235--241",
 publisher="MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2015",
 type="conference paper"
}