Detail publikace

Využití heuristického algoritmu pro optimalizaci přesného měření metodou GNSS RTK

BARTONĚK, D. BUREŠ, J.

Originální název

USAGE OF HEURISTIC ALGORITHM FOR OPTIMIZATION OF PRECISE GNSS RTK MEASUREMENT

Český název

Využití heuristického algoritmu pro optimalizaci přesného měření metodou GNSS RTK

Anglický název

USAGE OF HEURISTIC ALGORITHM FOR OPTIMIZATION OF PRECISE GNSS RTK MEASUREMENT

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The contribution deals with formulation of technology for precise positioning with use of global navigation satellite systems (GNSS) in railway engineering during construction and maintenance of railway line and its spatial position. The technology was developed for Railway Infrastructure Administration, state organization (SŽDC) in order to solve automated maintenance of spatial position of railway line on territory of the Czech Republic. There is a dense network of railways length about 9,600 km covering an area of about 68,300 km2. The paper describes basic context of GNSS technology usage for railway precise positioning, and proposition of algorithm for field GNSS measurement optimization with use of the shortest Hamilton's path in graph method with additional conditions in nodes. The core of the algorithm is a dynamic data structure which is based on events list. The optimization of field measurement solves its time demands and economic effectiveness. The technology enables precise position determination with absolute difference limit from 10 to 15 mm within GNSS CZEPOS permanent network on territory of the Czech Republic. The algorithm was realized in Borland Delphi and verified in field on selected railway lines.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá formulací technologií pro přesné polohování s využitím globálních družicových navigačních systémů (GNSS) v železničním stavitelství při výstavbě a údržbě železniční trati a její prostorové polohy. Technologie byla vyvinuta pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) za účelem vyřešení automatické udržování prostorové polohy železniční trati na území České republiky. Je zde hustá síť železnic délce asi 9600 km o rozloze cca 68.300 km2. Článek popisuje základní kontext GNSS využití technologie pro určení přesné polohy, a návrh algoritmu pro optimalizaci měření GNSS s využitím nejkratší Hamiltonovské cesty v grafu s dodatečnými podmínkami v uzlech. Jádrem algoritmu je dynamická datová struktura, která je založena na kalendáři událostí. Optimalizace měření v terénu řeší své časové nároky a ekonomickou efektivnost. Technologie umožňuje přesné stanovení polohy s absolutním rozdíeml mezí 10 až 15mm v rámci GNSS sítě CZEPOS na území České republiky. Algoritmus byl realizován v Borland Delphi a ověřen vterénu na vybraných tratích.

Anglický abstrakt

The contribution deals with formulation of technology for precise positioning with use of global navigation satellite systems (GNSS) in railway engineering during construction and maintenance of railway line and its spatial position. The technology was developed for Railway Infrastructure Administration, state organization (SŽDC) in order to solve automated maintenance of spatial position of railway line on territory of the Czech Republic. There is a dense network of railways length about 9,600 km covering an area of about 68,300 km2. The paper describes basic context of GNSS technology usage for railway precise positioning, and proposition of algorithm for field GNSS measurement optimization with use of the shortest Hamilton's path in graph method with additional conditions in nodes. The core of the algorithm is a dynamic data structure which is based on events list. The optimization of field measurement solves its time demands and economic effectiveness. The technology enables precise position determination with absolute difference limit from 10 to 15 mm within GNSS CZEPOS permanent network on territory of the Czech Republic. The algorithm was realized in Borland Delphi and verified in field on selected railway lines.

Klíčová slova

přesné měření GNSS metodou, heuristický algoritmus, optimalizace

Rok RIV

2015

Vydáno

16.06.2015

Nakladatel

STEF 92 Technology Ltd.

Místo

Bulgaria

ISBN

978-619-7105-35-3

Kniha

15th GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

899

Strany do

906

Strany počet

8

URL

BibTex


@inproceedings{BUT115105,
 author="Dalibor {Bartoněk} and Jiří {Bureš}",
 title="USAGE OF HEURISTIC ALGORITHM FOR OPTIMIZATION OF PRECISE GNSS RTK MEASUREMENT",
 annote="The contribution deals with formulation of technology for precise positioning with use of global navigation satellite systems (GNSS) in railway engineering during construction and maintenance of railway line and its spatial position. The technology was developed for Railway Infrastructure Administration, state organization (SŽDC) in order to solve automated maintenance of spatial position of railway line on territory of the Czech Republic. There is a dense network of railways length about 9,600 km covering an area of about 68,300 km2.
The paper describes basic context of GNSS technology usage for railway precise positioning, and proposition of algorithm for field GNSS measurement optimization with use of the shortest Hamilton's path in graph method with additional conditions in nodes. The core of the algorithm is a dynamic data structure which is based on events list. The optimization of field measurement solves its time demands and economic effectiveness. The technology enables precise position determination with absolute difference limit from 10 to 15 mm within GNSS CZEPOS permanent network on territory of the Czech Republic. The algorithm was realized in Borland Delphi and verified in field on selected railway lines.",
 address="STEF 92 Technology Ltd.",
 booktitle="15th GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing",
 chapter="115105",
 doi="10.5593/sgem2015B21",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="STEF 92 Technology Ltd.",
 number="I",
 year="2015",
 month="june",
 pages="899--906",
 publisher="STEF 92 Technology Ltd.",
 type="conference paper"
}