Detail publikace

Moérfologická analýza středního Slovenska na bázi DMT

BARTONĚK, D. BUREŠ, J. POSPÍŠIL, L. ŠVÁBENSKÝ, O.

Originální název

Morphological Aanalyses of the Central Slovakia on Base of the DEM

Český název

Moérfologická analýza středního Slovenska na bázi DMT

Anglický název

Morphological Aanalyses of the Central Slovakia on Base of the DEM

Typ

kapitola v knize

Jazyk

en

Originální abstrakt

Satellite images revealed an extensive deformation on the southern slopes of the Nízké Tatry Mts. Range. This deformation can be ascribed to group of gravity nappes. Geologic survey, however, neither confirmed nor negated its existence. Therefore a detailed analysis of DEM and aerial images was carried out on the scale 1:35 000. Analytical interpretation led to the construction of a special morphotectonic and geodynamic scheme of the area, supported by the various geophysical data. The purpose of contemporary studies on the southern and south-western slopes of Nízke Tatry Mts. and marginal parts of the Velká Fatra Mts. were to verify the important tectonic boundaries and deformation structures interpreted on satellite images by the geophysical, geomorphological and GPS data.

Český abstrakt

Satelitní snímky odhalily rozsáhlou deformaci na jižních svazích Nízkých Tater. Tuto deformaci lze připsat skupině gravitačních příkrovů. Geologický průzkum, nicméně, ani nepotvrdil, ani nevyvrátil jeho existenci. Proto byla provedena podrobná analýza DEM a leteckých snímků v měřítku 1:35 000. Analýza vedla ke konstrukci speciálního morphotectonického a geodynamického schématu území, podporovaného různými geofyzikálními daty.Účelem současných studií na jižním a jihozápadních svazích Nízkých Tater a okrajové části Velké Fatry bylo ověřit důležité tektonické hranice a deformace struktury na satelitních snímků pomocí geofyzikálních, geomorfologických a GPS dat.

Anglický abstrakt

Satellite images revealed an extensive deformation on the southern slopes of the Nízké Tatry Mts. Range. This deformation can be ascribed to group of gravity nappes. Geologic survey, however, neither confirmed nor negated its existence. Therefore a detailed analysis of DEM and aerial images was carried out on the scale 1:35 000. Analytical interpretation led to the construction of a special morphotectonic and geodynamic scheme of the area, supported by the various geophysical data. The purpose of contemporary studies on the southern and south-western slopes of Nízke Tatry Mts. and marginal parts of the Velká Fatra Mts. were to verify the important tectonic boundaries and deformation structures interpreted on satellite images by the geophysical, geomorphological and GPS data.

Klíčová slova

DMT, geologické mapování, letecké snímky, morfotectonické a geodynamické schéma, analytická interpretace

Rok RIV

2015

Vydáno

01.06.2015

Nakladatel

Springer

Místo

Switzerland

ISBN

978-3-319-18407-4

Kniha

Surface models for Geosciences

Edice

Lecture Notes in Geoinformation and Cartography

Číslo edice

2015939156

Strany od

13

Strany do

26

Strany počet

14

BibTex


@inbook{BUT114698,
 author="Dalibor {Bartoněk} and Jiří {Bureš} and Lubomil {Pospíšil} and Otakar {Švábenský}",
 title="Morphological Aanalyses of the Central Slovakia on Base of the DEM",
 annote="Satellite images revealed an extensive deformation on the southern slopes of the Nízké Tatry Mts. Range. This deformation can be ascribed to group of gravity nappes. Geologic survey, however, neither confirmed nor negated its existence. Therefore a detailed analysis of DEM and aerial images was carried out on the scale 1:35 000. Analytical interpretation led to the construction of a special morphotectonic and geodynamic scheme of the area, supported by the various geophysical data. The purpose of contemporary studies on the southern and south-western slopes of Nízke Tatry Mts. and marginal parts of the Velká Fatra Mts. were to verify the important tectonic boundaries and deformation structures interpreted on satellite images by the geophysical, geomorphological and GPS data.",
 address="Springer",
 booktitle="Surface models for Geosciences",
 chapter="114698",
 doi="10.1007/978-3-319-18407-4_2",
 edition="Lecture Notes in Geoinformation and Cartography",
 howpublished="online",
 institution="Springer",
 year="2015",
 month="june",
 pages="13--26",
 publisher="Springer",
 type="book chapter"
}