Detail publikace

Optimalizace perovskitového solárního článku na bázi TiO2/PbI2

KADLEC, M. VANEK, J. SIONOVÁ, M. WEITER, M.

Originální název

Optimalizace perovskitového solárního článku na bázi TiO2/PbI2

Český název

Optimalizace perovskitového solárního článku na bázi TiO2/PbI2

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem projektu je příprava a optimalizace perovskitových solárních článků na bázi TiO2/CH3NH3PbI3 a studium změny jejich fotovoltaických vlastností závislosti na změně složení. Projekt je rozdělen do třech dílčích aktivit. Cílem první aktivity je sestavení funkčního experimentálního (referenčního) solárního článku s aktivní vrstvou z TiO2/PbI2 pro ověření jeho funkčnosti a pro srovnání s následnými modifikacemi. Dalším cílem je zvýšení absorpce aktivní vrstvy solárního článku pomocí methylamonium jodidu (CH3NH3PbI3). Bude zkoumán vliv poměru reaktantů a vliv doby a teploty žíhání při přípravě této vrstvy na absorpci a stabilitu. Posledním krokem bude sestavení solárního článku z optimalizovaných materiálů za účelem vytvoření dlouhodobě stabilních solárních článků s vysokou účinností fotovoltaické konverze.

Český abstrakt

Cílem projektu je příprava a optimalizace perovskitových solárních článků na bázi TiO2/CH3NH3PbI3 a studium změny jejich fotovoltaických vlastností závislosti na změně složení. Projekt je rozdělen do třech dílčích aktivit. Cílem první aktivity je sestavení funkčního experimentálního (referenčního) solárního článku s aktivní vrstvou z TiO2/PbI2 pro ověření jeho funkčnosti a pro srovnání s následnými modifikacemi. Dalším cílem je zvýšení absorpce aktivní vrstvy solárního článku pomocí methylamonium jodidu (CH3NH3PbI3). Bude zkoumán vliv poměru reaktantů a vliv doby a teploty žíhání při přípravě této vrstvy na absorpci a stabilitu. Posledním krokem bude sestavení solárního článku z optimalizovaných materiálů za účelem vytvoření dlouhodobě stabilních solárních článků s vysokou účinností fotovoltaické konverze.

Klíčová slova

perovskit, solární článek, syntéza, fotovoltaika

Rok RIV

2015

Vydáno

13.05.2015

ISBN

978-80-02-02593-1

Kniha

36. Nekonvenční zdroje elektrické energie

Číslo edice

první

Strany od

70

Strany do

73

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT114607,
  author="Michal {Kadlec} and Jiří {Vaněk} and Marcela {Sionová} and Martin {Weiter}",
  title="Optimalizace perovskitového solárního článku na bázi TiO2/PbI2",
  annote="Cílem projektu je příprava a optimalizace perovskitových solárních článků na bázi TiO2/CH3NH3PbI3 a studium změny jejich fotovoltaických vlastností závislosti na změně složení. Projekt je rozdělen do třech dílčích aktivit. Cílem první aktivity je sestavení funkčního experimentálního (referenčního) solárního článku s aktivní vrstvou z TiO2/PbI2 pro ověření jeho funkčnosti a pro srovnání s následnými modifikacemi. Dalším cílem je zvýšení absorpce aktivní vrstvy solárního článku pomocí methylamonium jodidu (CH3NH3PbI3). Bude zkoumán vliv poměru reaktantů a vliv doby a teploty žíhání při přípravě této vrstvy na absorpci a stabilitu. Posledním krokem bude sestavení solárního článku z optimalizovaných materiálů za účelem vytvoření dlouhodobě stabilních solárních článků s vysokou účinností fotovoltaické konverze.",
  booktitle="36. Nekonvenční zdroje elektrické energie",
  chapter="114607",
  howpublished="print",
  year="2015",
  month="may",
  pages="70--73",
  type="conference paper"
}