Detail publikace

AUTOMATIZACE VÝPOČTU ZKRATOVÉHO PROUDU NA MĚNÍRNÁCH MHD.

DOHNAL, P., URBAN, F., VALENTA, J.

Originální název

AUTOMATIZACE VÝPOČTU ZKRATOVÉHO PROUDU NA MĚNÍRNÁCH MHD.

Český název

AUTOMATIZACE VÝPOČTU ZKRATOVÉHO PROUDU NA MĚNÍRNÁCH MHD.

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Technická praxe nemá k dispozici jednoduchý „normovaný“ postup pro výpočet zkratového proudu na přípojnicích měnírny. Pro správné dimenzování usměrňovacích bloků a vodičů v měnírně a vývodů na trať je však tato hodnota velmi důležitá. Průběh proudu se při provozu i při zkratu řídí komutacemi diod, které určují proud transformátoru i usměrněné části. Dosavadní vztah pro výpočet předpokládaného zkratového proudu, získaný měřením má omezenou platnost jen pro malý rozsah výkonů měníren. Předpokládaný průběh zkratového proudu se dá vypočítat pomocí simulace obvodu usměrňovače pomocí vhodného simulačního programu pracujícím na principu numerického výpočtu dynamických rovnic, jako například Matlab.

Český abstrakt

Technická praxe nemá k dispozici jednoduchý „normovaný“ postup pro výpočet zkratového proudu na přípojnicích měnírny. Pro správné dimenzování usměrňovacích bloků a vodičů v měnírně a vývodů na trať je však tato hodnota velmi důležitá. Průběh proudu se při provozu i při zkratu řídí komutacemi diod, které určují proud transformátoru i usměrněné části. Dosavadní vztah pro výpočet předpokládaného zkratového proudu, získaný měřením má omezenou platnost jen pro malý rozsah výkonů měníren. Předpokládaný průběh zkratového proudu se dá vypočítat pomocí simulace obvodu usměrňovače pomocí vhodného simulačního programu pracujícím na principu numerického výpočtu dynamických rovnic, jako například Matlab.

Rok RIV

2004

Vydáno

01.01.2004

Nakladatel

CTU Publishing House

Místo

Praha

ISBN

80-01-03018-0

Kniha

Symep Praha 2004

Strany od

245

Strany do

248

Strany počet

4

URL

CVUT FEL Praha

BibTex


@inproceedings{BUT11320,
 author="Petr {Dohnal} and Ferdinand {Urban} and Jiří {Valenta}",
 title="AUTOMATIZACE VÝPOČTU ZKRATOVÉHO PROUDU NA MĚNÍRNÁCH MHD.",
 annote="Technická praxe nemá k dispozici jednoduchý „normovaný“ postup pro výpočet zkratového proudu na přípojnicích měnírny. Pro správné dimenzování usměrňovacích bloků a vodičů v měnírně a vývodů na trať je však tato hodnota velmi důležitá. Průběh proudu se při provozu i při zkratu řídí komutacemi diod, které určují proud transformátoru i usměrněné části. Dosavadní vztah pro výpočet předpokládaného zkratového proudu, získaný měřením má omezenou platnost jen pro malý rozsah výkonů měníren. Předpokládaný průběh zkratového proudu se dá vypočítat pomocí simulace obvodu usměrňovače pomocí vhodného simulačního programu pracujícím na principu numerického výpočtu dynamických rovnic, jako například Matlab.",
 address="CTU Publishing House",
 booktitle="Symep Praha 2004",
 chapter="11320",
 institution="CTU Publishing House",
 year="2004",
 month="january",
 pages="245",
 publisher="CTU Publishing House",
 type="conference paper"
}