Detail publikace

Společenskovědní vzdělávání v dichotomii s odborným na technické univerzitě

LINDR, J.

Originální název

Společenskovědní vzdělávání v dichotomii s odborným na technické univerzitě

Český název

Společenskovědní vzdělávání v dichotomii s odborným na technické univerzitě

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Dnešní doba klade vysoké nároky. Od absolventů vysoké školy vyžaduje, aby byli plně odborně připraveni na výkon své profese a zároveň byli vybaveni všemi klíčovými kompetencemi pro život. Vzniká potřeba všeobecného i odborného rozvoje studentů. Praktická realizace tohoto ideálu zakládá dichotomii mezi všeobecným a odborným vzděláváním. Na všeobecný rozvoj studentů je na Stavební fakultě VUT v Brně pamatováno zařazením společenskovědních předmětů do vzdělávacích programů. V příspěvku je na základě zpětnovazebního dotazníku zhodnocen přínos dvou vybraných společenskovědních předmětů pro osobní rozvoj studentů. Je provedeno statistické zpracování údajů pro předměty Etika v podnikání a Environmentalistika a stavitelství. Následně jsou rozebírány příčiny zjištěného stavu. Příspěvek tím dostává retrospektivní charakter a nabízí inspirativní vize.

Český abstrakt

Dnešní doba klade vysoké nároky. Od absolventů vysoké školy vyžaduje, aby byli plně odborně připraveni na výkon své profese a zároveň byli vybaveni všemi klíčovými kompetencemi pro život. Vzniká potřeba všeobecného i odborného rozvoje studentů. Praktická realizace tohoto ideálu zakládá dichotomii mezi všeobecným a odborným vzděláváním. Na všeobecný rozvoj studentů je na Stavební fakultě VUT v Brně pamatováno zařazením společenskovědních předmětů do vzdělávacích programů. V příspěvku je na základě zpětnovazebního dotazníku zhodnocen přínos dvou vybraných společenskovědních předmětů pro osobní rozvoj studentů. Je provedeno statistické zpracování údajů pro předměty Etika v podnikání a Environmentalistika a stavitelství. Následně jsou rozebírány příčiny zjištěného stavu. Příspěvek tím dostává retrospektivní charakter a nabízí inspirativní vize.

Klíčová slova

Všeobecnost, odbornost, dichotomie, společenskovědní předměty, přínos předmětu, hodnocení kvality výuky, kurikulum, vzdělávací program

Vydáno

17.09.2014

Nakladatel

ICV Mendelu Brno

Místo

Křtiny

ISBN

978-80-7509-001-0

Kniha

ICOLLE 2014

Číslo edice

1

Strany od

147

Strany do

155

Strany počet

9

BibTex


@inproceedings{BUT112915,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Společenskovědní vzdělávání v dichotomii s odborným na technické univerzitě",
 annote="Dnešní doba klade vysoké nároky. Od absolventů vysoké školy vyžaduje, aby byli plně odborně připraveni na výkon své profese a zároveň byli vybaveni všemi klíčovými kompetencemi pro život. Vzniká potřeba všeobecného i odborného rozvoje studentů. Praktická realizace tohoto ideálu zakládá dichotomii mezi všeobecným a odborným vzděláváním. Na všeobecný rozvoj studentů je na Stavební fakultě VUT v Brně pamatováno zařazením společenskovědních předmětů do vzdělávacích programů. V příspěvku je na základě zpětnovazebního dotazníku zhodnocen přínos dvou vybraných společenskovědních předmětů pro osobní rozvoj studentů. Je provedeno statistické zpracování údajů pro předměty Etika v podnikání a Environmentalistika a stavitelství. Následně jsou rozebírány příčiny zjištěného stavu. Příspěvek tím dostává retrospektivní charakter a nabízí inspirativní vize.",
 address="ICV Mendelu Brno",
 booktitle="ICOLLE 2014",
 chapter="112915",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ICV Mendelu Brno",
 year="2014",
 month="september",
 pages="147--155",
 publisher="ICV Mendelu Brno",
 type="conference paper"
}