Detail publikace

Umění, dějepis umění a péče o památky - nesamozřejmé partnerství

HORÁČEK, M.

Originální název

Umění, dějepis umění a péče o památky - nesamozřejmé partnerství

Český název

Umění, dějepis umění a péče o památky - nesamozřejmé partnerství

Anglický název

Art, Art Historiography, and the Heritage Protection - Not Self-Evident Partnership

Typ

kapitola v knize

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek diskutuje vztah umělecké tvorby, dějepisu umění a památkové péče a poukazuje na jeho proměnlivost a rozpornost.

Český abstrakt

Příspěvek diskutuje vztah umělecké tvorby, dějepisu umění a památkové péče a poukazuje na jeho proměnlivost a rozpornost.

Anglický abstrakt

The paper discusses the relationship between art, art historiography, and heritage consrvation, and points to its variability and inconsistency.

Klíčová slova

památková péče; umění; dějepis umění; mezioborová spolupráce

Rok RIV

2013

Vydáno

20.12.2013

Nakladatel

Univerzita Pardubice

Místo

Pardubice

ISBN

978-80-7395-594-6

Kniha

Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví

Číslo edice

1

Strany od

63

Strany do

70

Strany počet

8