Detail publikace

Selhávání metodiky EUSAMA a přehled možných doplňkových kriterií

SKUHRAVÝ, P. MAZŮREK, I. SABO, K.

Originální název

Selhávání metodiky EUSAMA a přehled možných doplňkových kriterií

Český název

Selhávání metodiky EUSAMA a přehled možných doplňkových kriterií

Anglický název

EUSAMA methodology failure and possible additional criteria review

Typ

různé

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Výzkumná správa se zabývá bezdemontážní diagnostickou metodikou EUSAMA a popisu jejím selháváním u některých typů automobilů. Výsledná hodnota měření představuje relativní přítlak kola na podložku (vozovku). Přítlak kola je důležitým faktorem, který ovlivňuje bezpečnost jízdy zatáčkou, nerovností nebo brzdnou dráhu vozu. Problematika testování má komplexní charakter a je ovlivňována velmi širokým spektrem parametrů. Na vyvození přítlaku kola se nejvíc podílí tlumič, tuhost pneumatik a hmotnost odpružené hmoty (karoserie, posádka atď.). Selhávaní metodiky EUSAMA je pozorované hlavně u malých městských automobilů jako například Fiat 500 neboj Ford Ka. To způsobuje veliké problémy při technické kontrole v státech, kde je test EUSAMA povinný. Pro odlišení nesprávního výsledku od stejného výsledku nápravy v nedostatečném technickém stavu je třeba metodiku nějakým inovativním způsobem doplnit. Z vědecké a odborné literatury bylo v rámci zprávy popsáno několik možností pro zavedení doplňkového kritéria k metodice EUSAMA, které by mohlo být rozhodujícím při negativním hodnocení testu EUSAMA, ale jinak dobrém technickém stavu.

Český abstrakt

Výzkumná správa se zabývá bezdemontážní diagnostickou metodikou EUSAMA a popisu jejím selháváním u některých typů automobilů. Výsledná hodnota měření představuje relativní přítlak kola na podložku (vozovku). Přítlak kola je důležitým faktorem, který ovlivňuje bezpečnost jízdy zatáčkou, nerovností nebo brzdnou dráhu vozu. Problematika testování má komplexní charakter a je ovlivňována velmi širokým spektrem parametrů. Na vyvození přítlaku kola se nejvíc podílí tlumič, tuhost pneumatik a hmotnost odpružené hmoty (karoserie, posádka atď.). Selhávaní metodiky EUSAMA je pozorované hlavně u malých městských automobilů jako například Fiat 500 neboj Ford Ka. To způsobuje veliké problémy při technické kontrole v státech, kde je test EUSAMA povinný. Pro odlišení nesprávního výsledku od stejného výsledku nápravy v nedostatečném technickém stavu je třeba metodiku nějakým inovativním způsobem doplnit. Z vědecké a odborné literatury bylo v rámci zprávy popsáno několik možností pro zavedení doplňkového kritéria k metodice EUSAMA, které by mohlo být rozhodujícím při negativním hodnocení testu EUSAMA, ale jinak dobrém technickém stavu.

Anglický abstrakt

This research paper deals with non-intrusive methodology EUSAMA and describe failure in some car types. The result value of measurement is a relative downforce of wheels toward road. The downforce is a very significant factor, which influences ride safety or brake distance. The issues of testing are complex and are effected by a wide range of parameters. The most dominant factors which influence the downforce are a damper, a stiffness of tire and a spring mass. A failure of EUSAMA methodology is significant for small city cars (Fiat 500, Ford Ka). It causes big problems for technical inspection in the countries, where the EUSAMA test is required. To make a proper decision, whether the axle is really in inadequate condition or only the results are incorrect, the methodology must be innovated. This paper sums up some additional criteria described in scientific literature, which may help by making this decision.

Klíčová slova

EUSAMA, doplňkové kritéria, šířka rezonančního vrcholu, fázový posuv, derivace fázového posuvu,

Vydáno

13.01.2015

Místo

Brno

Strany počet

26

BibTex


@misc{BUT111948,
  author="Pavel {Skuhravý} and Ivan {Mazůrek} and Karol {Sabo}",
  title="Selhávání metodiky EUSAMA a přehled možných doplňkových kriterií",
  annote="Výzkumná správa se zabývá bezdemontážní diagnostickou metodikou EUSAMA a popisu jejím selháváním u některých typů automobilů. Výsledná hodnota měření představuje relativní přítlak kola na podložku (vozovku). Přítlak kola je důležitým faktorem, který ovlivňuje bezpečnost jízdy zatáčkou, nerovností nebo brzdnou dráhu vozu. Problematika testování má komplexní charakter a je ovlivňována velmi širokým spektrem parametrů. Na vyvození přítlaku kola se nejvíc podílí tlumič, tuhost pneumatik a hmotnost odpružené hmoty (karoserie, posádka atď.). Selhávaní metodiky EUSAMA je pozorované hlavně u malých městských automobilů jako například Fiat 500 neboj Ford Ka. To způsobuje veliké problémy při technické kontrole v státech, kde je test EUSAMA povinný. Pro odlišení nesprávního výsledku od stejného výsledku nápravy v nedostatečném technickém stavu je třeba metodiku nějakým inovativním způsobem doplnit. Z vědecké a odborné literatury bylo v rámci zprávy popsáno několik možností pro zavedení doplňkového kritéria k metodice EUSAMA, které by mohlo být rozhodujícím při negativním hodnocení testu EUSAMA, ale jinak dobrém technickém stavu.",
  chapter="111948",
  year="2015",
  month="january",
  type="miscellaneous"
}