Detail publikace

Využití interakční komory pro materiálovou analýzu archeologických předmětů metodou spektroskopie laserem buzeného plazmatu

NOVOTNÝ, J. HRDLIČKA, A. PROCHAZKA, D. VÍTKOVÁ, G. BRADA, M. KAISER, J.

Originální název

Využití interakční komory pro materiálovou analýzu archeologických předmětů metodou spektroskopie laserem buzeného plazmatu

Český název

Využití interakční komory pro materiálovou analýzu archeologických předmětů metodou spektroskopie laserem buzeného plazmatu

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá tématikou chemické analýzy v oblastech archeologie a ochrany národního kulturního dědictví. Popisuje spektroskopii laserem indukovaného plazmatu jakožto metodu pro rychlé stanovení chemického složení zkoumaného materiálu. Výsledky LIBS analýzy jsou prezentovány na příkladu několika historických předmětů. Ty byly poskytnuty Vyšší odbornou školou Turnov (obor restaurování kovů, minerálů a organolitů), za účelem stanovení koncentrace Cu a Zn a zjištění přítomnosti Ag či Au v povrchových vrstvách. Pro analýzu byla využita stolní aparatura LIBS laboratoře laserové spektroskope na ÚFI, FSI VUT v Brně, všetně nově vyvinuté LIBS interakční komory.

Český abstrakt

Článek se zabývá tématikou chemické analýzy v oblastech archeologie a ochrany národního kulturního dědictví. Popisuje spektroskopii laserem indukovaného plazmatu jakožto metodu pro rychlé stanovení chemického složení zkoumaného materiálu. Výsledky LIBS analýzy jsou prezentovány na příkladu několika historických předmětů. Ty byly poskytnuty Vyšší odbornou školou Turnov (obor restaurování kovů, minerálů a organolitů), za účelem stanovení koncentrace Cu a Zn a zjištění přítomnosti Ag či Au v povrchových vrstvách. Pro analýzu byla využita stolní aparatura LIBS laboratoře laserové spektroskope na ÚFI, FSI VUT v Brně, všetně nově vyvinuté LIBS interakční komory.

Klíčová slova

LIBS, plazma, laser, chemická analýza, kulturní dědictví, archeologie

Rok RIV

2014

Vydáno

01.07.2014

Strany od

174

Strany do

177

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@article{BUT109166,
  author="Jan {Novotný} and Aleš {Hrdlička} and David {Prochazka} and Gabriela {Vítková} and Michal {Brada} and Jozef {Kaiser}",
  title="Využití interakční komory pro materiálovou analýzu archeologických předmětů metodou spektroskopie laserem buzeného plazmatu",
  annote="Článek se zabývá tématikou chemické analýzy v oblastech archeologie a ochrany národního kulturního dědictví. Popisuje spektroskopii laserem indukovaného plazmatu jakožto metodu pro rychlé stanovení chemického složení zkoumaného materiálu. Výsledky LIBS analýzy jsou prezentovány na příkladu několika historických předmětů. Ty byly poskytnuty Vyšší odbornou školou Turnov (obor restaurování kovů, minerálů a organolitů), za účelem stanovení koncentrace Cu a Zn a zjištění přítomnosti Ag či Au v povrchových vrstvách. Pro analýzu byla využita stolní aparatura LIBS laboratoře laserové spektroskope na ÚFI, FSI VUT v Brně, všetně nově vyvinuté LIBS interakční komory.",
  chapter="109166",
  number="6-7",
  volume="59",
  year="2014",
  month="july",
  pages="174--177",
  type="journal article - other"
}