Detail publikace

Hlinitanový cement v porcelánovém střepu

SOKOLÁŘ, R.

Originální název

Hlinitanový cement v porcelánovém střepu

Český název

Hlinitanový cement v porcelánovém střepu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Porcelán je tradiční keramický střep, který je běžně vyráběn ze směsi kaolín-křemenný písek-živec. Náhradou kaolínu za hlinitanový cement lze dosáhnout vyšší pevnosti výsušku i vypáleného střepu, vyšší bělosti střepu a nižšího součinitele délkové teplotní roztažnosti. Nevýhodou použití hlinitanového cementu je nutnost pálit na vyšší teploty pro dosažení slinutého střepu.

Český abstrakt

Porcelán je tradiční keramický střep, který je běžně vyráběn ze směsi kaolín-křemenný písek-živec. Náhradou kaolínu za hlinitanový cement lze dosáhnout vyšší pevnosti výsušku i vypáleného střepu, vyšší bělosti střepu a nižšího součinitele délkové teplotní roztažnosti. Nevýhodou použití hlinitanového cementu je nutnost pálit na vyšší teploty pro dosažení slinutého střepu.

Klíčová slova

porcelán, hlinitanový cement, kaolín, pórovitost, pevnost

Rok RIV

2014

Vydáno

11.06.2014

Nakladatel

VŠB-Technická univerzita Ostrava

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-248-3381-1

Kniha

Construmat 2014. conference about Structural Materials

Edice

Construmat 2014

Číslo edice

1

Strany od

315

Strany do

318

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT108860,
 author="Radomír {Sokolář}",
 title="Hlinitanový cement v porcelánovém střepu",
 annote="Porcelán je tradiční keramický střep, který je běžně vyráběn ze směsi kaolín-křemenný písek-živec. Náhradou kaolínu za hlinitanový cement lze dosáhnout vyšší pevnosti výsušku i vypáleného střepu, vyšší bělosti střepu a nižšího součinitele délkové teplotní roztažnosti. Nevýhodou použití hlinitanového cementu je nutnost pálit na vyšší teploty pro dosažení slinutého střepu.",
 address="VŠB-Technická univerzita Ostrava",
 booktitle="Construmat 2014. conference about Structural Materials",
 chapter="108860",
 edition="Construmat 2014",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VŠB-Technická univerzita Ostrava",
 year="2014",
 month="june",
 pages="315--318",
 publisher="VŠB-Technická univerzita Ostrava",
 type="conference paper"
}