Detail publikace

Vývoj emitoru dotovaného fosforem pro levnější a účinnější krystalické křemíkové solární články

FRANTÍK, O. ČECH, P. PORUBA, A. BAŘINKA, R. STOJAN, R. SZENDIUCH, I.

Originální název

Vývoj emitoru dotovaného fosforem pro levnější a účinnější krystalické křemíkové solární články

Český název

Vývoj emitoru dotovaného fosforem pro levnější a účinnější krystalické křemíkové solární články

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek je zaměřen na vývoj emitoru dotovaného fosforem pro levnější a účinnější krystalické křemíkové solární články. Pro dopování fosforem se využívá procesu difúze z kapalného zdroje oxichloridu fosforečného POCl 3. Při difúzi fosforu do p-typového křemíku vzniká PN přechod. Ten je základní součástí krystalických křemíkových solárních článku a určuje elektrické vlastnosti solárních článků. V článku je popsán vývoj emitoru, který byl vyvinut během našeho výzkumu. Výhody vyvinutého emitoru v porovnání s klasickým emitorem jsou vyšší konverzní účinnost, nižší výrobní cena a vyšší kvantová účinnost v nižších vlnových délkách.

Český abstrakt

Článek je zaměřen na vývoj emitoru dotovaného fosforem pro levnější a účinnější krystalické křemíkové solární články. Pro dopování fosforem se využívá procesu difúze z kapalného zdroje oxichloridu fosforečného POCl 3. Při difúzi fosforu do p-typového křemíku vzniká PN přechod. Ten je základní součástí krystalických křemíkových solárních článku a určuje elektrické vlastnosti solárních článků. V článku je popsán vývoj emitoru, který byl vyvinut během našeho výzkumu. Výhody vyvinutého emitoru v porovnání s klasickým emitorem jsou vyšší konverzní účinnost, nižší výrobní cena a vyšší kvantová účinnost v nižších vlnových délkách.

Klíčová slova

difúze fosforu, solární články, kvantová účinnost

Rok RIV

2014

Vydáno

11.08.2014

Strany od

06

Strany do

08

Strany počet

3

BibTex


@article{BUT108751,
 author="Ondřej {Frantík} and Pavel {Čech} and Aleš {Poruba} and Radim {Bařinka} and Radek {Stojan} and Ivan {Szendiuch}",
 title="Vývoj emitoru dotovaného fosforem pro levnější a účinnější krystalické křemíkové solární články",
 annote="Článek je zaměřen na vývoj emitoru dotovaného fosforem pro levnější a účinnější krystalické křemíkové solární 
články. Pro dopování fosforem se využívá procesu difúze z kapalného zdroje oxichloridu fosforečného POCl 3. 
Při difúzi fosforu do p-typového křemíku vzniká PN přechod. Ten je základní součástí krystalických 
křemíkových solárních článku a určuje elektrické vlastnosti solárních článků. V článku je popsán vývoj emitoru, 
který byl vyvinut během našeho výzkumu. Výhody vyvinutého emitoru v porovnání s klasickým emitorem jsou 
vyšší konverzní účinnost, nižší výrobní cena a vyšší kvantová účinnost v nižších vlnových délkách.",
 chapter="108751",
 howpublished="electronic, physical medium",
 number="1",
 volume="2014",
 year="2014",
 month="august",
 pages="06--08",
 type="journal article - other"
}