Detail publikace

ODOLNOST MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU V DEGRADUJÍCÍM PROSTŘEDÍ

BENEŠOVÁ, A. VANĚREK, J.

Originální název

ODOLNOST MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU V DEGRADUJÍCÍM PROSTŘEDÍ

Český název

ODOLNOST MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU V DEGRADUJÍCÍM PROSTŘEDÍ

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá vlivem různého množství regranulátové příměsi na polypropylénové matrice dřevoplastového kompozitu na jeho odolnost v degradujícím prostředí. Dřevoplastový kompozit (WPC) s kopolymerní matricí byl modifikován příměsí homopolymerního regranulátu , který je v porovnání s kopolymerním polypropylenovým regranulátem mnohem dostupnější. Vlastnosti použitých polymerů se liší zejména v souvislosti s jejich makromolekulovou strukturou. Zatímco polypropylenový homopolymer dosahuje vyšších pevnostních charakteristik, kopolymer je odolnější vůči působení mrazu. V rámci experimentu byl proveden základní trvanlivostní test dle příslušné předběžné normy, jehož výsledky poslouží jako podklad k dlouhodobým testům trvanlivosti.

Český abstrakt

Článek se zabývá vlivem různého množství regranulátové příměsi na polypropylénové matrice dřevoplastového kompozitu na jeho odolnost v degradujícím prostředí. Dřevoplastový kompozit (WPC) s kopolymerní matricí byl modifikován příměsí homopolymerního regranulátu , který je v porovnání s kopolymerním polypropylenovým regranulátem mnohem dostupnější. Vlastnosti použitých polymerů se liší zejména v souvislosti s jejich makromolekulovou strukturou. Zatímco polypropylenový homopolymer dosahuje vyšších pevnostních charakteristik, kopolymer je odolnější vůči působení mrazu. V rámci experimentu byl proveden základní trvanlivostní test dle příslušné předběžné normy, jehož výsledky poslouží jako podklad k dlouhodobým testům trvanlivosti.

Klíčová slova

dřevoplastový kompozit, polypropylenový regranulát, cyklické zatěžování extrémním prostředím

Rok RIV

2014

Vydáno

11.06.2014

Nakladatel

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-248-3381-1

Kniha

Construction Materials

Strany od

161

Strany do

166

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT108496,
 author="Anna {Benešová} and Jan {Vaněrek}",
 title="ODOLNOST MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU V DEGRADUJÍCÍM PROSTŘEDÍ",
 annote="Článek se zabývá vlivem různého množství regranulátové příměsi na polypropylénové matrice dřevoplastového kompozitu na jeho odolnost v degradujícím prostředí. Dřevoplastový kompozit (WPC) s kopolymerní matricí byl modifikován příměsí homopolymerního regranulátu , který je v porovnání s kopolymerním polypropylenovým regranulátem mnohem dostupnější. Vlastnosti použitých polymerů se liší zejména v souvislosti s jejich makromolekulovou strukturou. Zatímco polypropylenový homopolymer dosahuje vyšších pevnostních charakteristik, kopolymer je odolnější vůči působení mrazu. V rámci experimentu byl proveden základní trvanlivostní test dle příslušné předběžné normy, jehož výsledky poslouží jako podklad k dlouhodobým testům trvanlivosti.",
 address="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
 booktitle="Construction Materials",
 chapter="108496",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
 year="2014",
 month="june",
 pages="161--166",
 publisher="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
 type="conference paper"
}