Detail publikace

Transport splavenin v malém zemědělském povodí Hustopeče

KONEČNÁ, J. FIALA, R. PODHRÁZSKÁ, J. DUMBROVSKÝ, M.

Originální název

Transport splavenin v malém zemědělském povodí Hustopeče

Český název

Transport splavenin v malém zemědělském povodí Hustopeče

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Od roku 2008 sleduje VÚMOP, v.v.i. negativní účinky extrémních srážko-odtokových situací a vodní eroze v malém zemědělském povodí mezi Hustopečemi a Starovicemi v okr. Břeclav. Nosným cílem výzkumu je vyhodnotit účinnost protierozních opatření v reálných přírodních podmínkách. Pomocí modelových výpočtů bylo zjištěno, že předpokládaná účinnost soustavy průlehů, navržených v rámci pozemkové úpravy, by měla být v omezení odnosu půdních částic téměř 50 %. Za sledované období nejvyšší transport splavenin v povodí vyvolalo tání sněhu v roce 2009. Tato událost je v příspěvku podrobně zdokumentována.

Český abstrakt

Od roku 2008 sleduje VÚMOP, v.v.i. negativní účinky extrémních srážko-odtokových situací a vodní eroze v malém zemědělském povodí mezi Hustopečemi a Starovicemi v okr. Břeclav. Nosným cílem výzkumu je vyhodnotit účinnost protierozních opatření v reálných přírodních podmínkách. Pomocí modelových výpočtů bylo zjištěno, že předpokládaná účinnost soustavy průlehů, navržených v rámci pozemkové úpravy, by měla být v omezení odnosu půdních částic téměř 50 %. Za sledované období nejvyšší transport splavenin v povodí vyvolalo tání sněhu v roce 2009. Tato událost je v příspěvku podrobně zdokumentována.

Klíčová slova

transport sedimentů, malé zemědělské povodí, tání sněhu

Rok RIV

2011

Vydáno

03.01.2011

Nakladatel

Vodní hospodářství

Místo

Praha

ISSN

1211-0760

Periodikum

Vodní hospodářství

Ročník

61

Číslo

6

Stát

CZ

Strany od

246

Strany do

249

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@article{BUT108249,
 author="Jana {Konečná} and Rostislav {Fiala} and Jana {Podhrázská} and Miroslav {Dumbrovský}",
 title="Transport splavenin v malém zemědělském povodí Hustopeče",
 annote="Od roku 2008 sleduje VÚMOP, v.v.i. negativní účinky extrémních srážko-odtokových situací a vodní eroze v malém zemědělském povodí mezi Hustopečemi a Starovicemi v okr. Břeclav. Nosným cílem výzkumu je vyhodnotit účinnost protierozních opatření v reálných přírodních podmínkách. Pomocí modelových výpočtů bylo zjištěno, že předpokládaná účinnost soustavy průlehů, navržených v rámci pozemkové úpravy, by měla být v omezení odnosu půdních částic téměř 50 %. Za sledované období nejvyšší transport splavenin v povodí vyvolalo tání sněhu v roce 2009. Tato událost je v příspěvku podrobně zdokumentována.",
 address="Vodní hospodářství",
 chapter="108249",
 institution="Vodní hospodářství",
 number="6",
 volume="61",
 year="2011",
 month="january",
 pages="246--249",
 publisher="Vodní hospodářství",
 type="journal article - other"
}