Detail publikace

Posouzení účinnosti a funkčních parametrů realizovaných prvků plánu společných zařízení

ŽABENSKÁ, A. DUMBROVSKÝ, M.

Originální název

Posouzení účinnosti a funkčních parametrů realizovaných prvků plánu společných zařízení

Český název

Posouzení účinnosti a funkčních parametrů realizovaných prvků plánu společných zařízení

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem studie bylo posouzení účinnosti realizovaných prvků protierozní a protipovodňové ochrany, navržených v rámci plánu společných zařízení (dále jen PSZ) ve vybraných katastrálních územích. Průzkum byl prováděn na modelových lokalitách o celkové výměře 2000 ha. Prostředkem k posouzení účinnosti bylo vyhodnocení erozních a odtokových poměrů před návrhem a po návrhu ochranných opatření. Pro účely vyhodnocení erozních a odtokových poměrů byl vytvořen digitální model terénu v prostředí ArcGis. Analýza odtokových poměrů byla provedena s využitím hydrologického modelu DesQ dle Hrádka. Hodnoceny byly také funkční parametryv PSZ navržených a realizovaných technických prvků protipovodňové ochrany, které v případě extrémního zatížení mohou přinést rizika v podobě své destrukce a následného ohrožení intravilánu.

Český abstrakt

Cílem studie bylo posouzení účinnosti realizovaných prvků protierozní a protipovodňové ochrany, navržených v rámci plánu společných zařízení (dále jen PSZ) ve vybraných katastrálních územích. Průzkum byl prováděn na modelových lokalitách o celkové výměře 2000 ha. Prostředkem k posouzení účinnosti bylo vyhodnocení erozních a odtokových poměrů před návrhem a po návrhu ochranných opatření. Pro účely vyhodnocení erozních a odtokových poměrů byl vytvořen digitální model terénu v prostředí ArcGis. Analýza odtokových poměrů byla provedena s využitím hydrologického modelu DesQ dle Hrádka. Hodnoceny byly také funkční parametryv PSZ navržených a realizovaných technických prvků protipovodňové ochrany, které v případě extrémního zatížení mohou přinést rizika v podobě své destrukce a následného ohrožení intravilánu.

Klíčová slova

půdní eroze - erozní smyv - plán společných zařízení- protierozní ochrana - protipovodňová ochrana - suchá ochranná nádrž (poldr) - srážkový úhrn - povodňová vlna -povodí–povrchový odtok - zemní hráz

Rok RIV

2012

Vydáno

01.03.2012

Nakladatel

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

Místo

Praha

ISSN

1214-5815

Periodikum

Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2004

Ročník

20

Číslo

3

Stát

CZ

Strany od

13

Strany do

15

Strany počet

3

Dokumenty

BibTex


@article{BUT104374,
 author="Aneta {Moravcová} and Miroslav {Dumbrovský}",
 title="Posouzení účinnosti a funkčních parametrů realizovaných prvků plánu společných zařízení",
 annote="Cílem studie bylo posouzení účinnosti realizovaných prvků protierozní a protipovodňové ochrany, navržených v rámci plánu společných zařízení (dále jen PSZ) ve vybraných katastrálních územích. Průzkum byl prováděn na modelových lokalitách o celkové výměře 2000 ha. Prostředkem k posouzení účinnosti bylo vyhodnocení erozních a odtokových poměrů před návrhem a po návrhu ochranných opatření. Pro účely vyhodnocení erozních a odtokových poměrů byl vytvořen digitální model terénu v prostředí ArcGis. Analýza odtokových poměrů byla provedena s využitím hydrologického modelu DesQ dle Hrádka. Hodnoceny byly také funkční parametryv PSZ navržených a realizovaných technických prvků protipovodňové ochrany, které v případě extrémního zatížení mohou přinést rizika v podobě své destrukce a následného ohrožení intravilánu.",
 address="Českomoravská komora pro pozemkové úpravy",
 chapter="104374",
 howpublished="online",
 institution="Českomoravská komora pro pozemkové úpravy",
 number="3",
 volume="20",
 year="2012",
 month="march",
 pages="13--15",
 publisher="Českomoravská komora pro pozemkové úpravy",
 type="journal article - other"
}