Detail publikace

Výzkum proudění v modelu lidských dýchacích cest s využitím termoanemometrie a numerické simulace

LÍZAL, F. ELCNER, J. JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Originální název

Investigation of Flow in a Model of Human Airways using Constant Temperature Anemometry and Numerical Simulation

Český název

Výzkum proudění v modelu lidských dýchacích cest s využitím termoanemometrie a numerické simulace

Anglický název

Investigation of Flow in a Model of Human Airways using Constant Temperature Anemometry and Numerical Simulation

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Mechanics of flow in human lungs has major influence on a transport and deposition of inhaled particles. A semi-realistic model of human tracheobronchial airways was used for experimental measurement and numerical simulation of an air velocity field. Axial velocities in 14 points in a trachea were measured using Constant Temperature Anemometry and compared with numerical simulation. The influence of a computational mesh quality was investigated as well. The experimental and simulated results proved significant differences between the methods. Probable causes of the discrepancies are a size of the anemometric probe, accuracy of the numerical method and its sensitivity to mesh quality and boundary conditions.

Český abstrakt

Mechanika proudění v lidských plicích má významný vliv na transport a ukládání inhalovaných částic. Semi-realistický model lidských tracheobronchiálních dýchacích cest byl použit pro experimentální měření a numerické simulace průtoku vzduchu. Axiální rychlosti byly měřeny ve 14 bodech v průdušnici pomocí termoanemometrie a byly porovnány s numerickou simulací. Byl zkoumán také vliv kvality výpočetní sítě. Mezi experimentálními a numerickými výsledky byly nalezeny významné rozdíly. Pravděpodobnou příčinou rozporů jsou velikost anemometrické sondy, přesnost numerické metody a její citlivosti na kvalitu sítě a okrajové podmínky.

Anglický abstrakt

Mechanics of flow in human lungs has major influence on a transport and deposition of inhaled particles. A semi-realistic model of human tracheobronchial airways was used for experimental measurement and numerical simulation of an air velocity field. Axial velocities in 14 points in a trachea were measured using Constant Temperature Anemometry and compared with numerical simulation. The influence of a computational mesh quality was investigated as well. The experimental and simulated results proved significant differences between the methods. Probable causes of the discrepancies are a size of the anemometric probe, accuracy of the numerical method and its sensitivity to mesh quality and boundary conditions.

Klíčová slova

žárová anemometrie, termoanemometrie, CFD, numerická simulace, měření průtoku

Rok RIV

2013

Vydáno

14.05.2013

Nakladatel

WSEAS Press

Místo

Vouliagmeni, Athens, Greece

ISBN

978-1-61804-183-8

Kniha

Recent Advances in Fluid Mechanics and Heat & Mass Transfer

Strany od

35

Strany do

40

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT104062,
 author="František {Lízal} and Jakub {Elcner} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha}",
 title="Investigation of Flow in a Model of Human Airways using Constant Temperature Anemometry and Numerical Simulation",
 annote="Mechanics of flow in human lungs has major influence on a transport and deposition of inhaled particles. A semi-realistic model of human tracheobronchial airways was used for experimental measurement and numerical simulation of an air velocity field. Axial velocities in 14 points in a trachea were measured using Constant Temperature Anemometry and compared with numerical simulation. The influence of a computational mesh quality was investigated as well. The experimental and simulated results proved significant differences between the methods. Probable causes of the discrepancies are a size of the anemometric probe, accuracy of the numerical method and its sensitivity to mesh quality and boundary conditions.",
 address="WSEAS Press",
 booktitle="Recent Advances in Fluid Mechanics and Heat & Mass Transfer",
 chapter="104062",
 howpublished="print",
 institution="WSEAS Press",
 year="2013",
 month="may",
 pages="35--40",
 publisher="WSEAS Press",
 type="conference paper"
}