Detail publikace

Problematika MKP analýzy magnetického obvodu

ROUPEC, J. KUBÍK, M. MAZŮREK, I. STRECKER, Z.

Originální název

Problems of FEM Analysis of Magnetic Circuit

Český název

Problematika MKP analýzy magnetického obvodu

Anglický název

Problems of FEM Analysis of Magnetic Circuit

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This paper compares four different approaches to modeling of magnetic circuit in the ANSYS software. The approaches differ in various inputs of magnetic field source and varying levels of axial symmetry. The accuracy and the solution time were the main evaluation criteria. The analysis was performed on a simple magnetic circuit. The analysis results were compared with measurements on experimental device that was made for this purpose. The results show that planar solution in ANSYS Classic is the fastest and the highly accurate approach. The problem solution such as 3D axisymmetric task with the definition of magnetic field source with the stranded type is the most accurate, but more time-consuming.

Český abstrakt

Tento článek porovnává 4 různé přístupy k modelování magnetického obvodu v SW Ansys. Přístupy se liší v rozdílných vstupech magnetického pole a různou úrovní axiální symetrie. Hlavními hodnotícími kritérii byla přesnost a doba řešení. Analýza byla provedena na jednoduchém magnetickém obvodu. Výsledky analýzy byly porovnány s měřením na experimentálním zařízení, které bylo pro tento účel vyrobeno. Výsledky ukazují, že rovinné řešení v SW Ansys Classic je nejrychlejší přístup s vysokou přesností. Nejvíce přesné, ale časově náročnější řešení je řešení úlohy pomocí 3D axisymetrie s definicí zdroje magnetického pole pomocí typu Stranded.

Anglický abstrakt

This paper compares four different approaches to modeling of magnetic circuit in the ANSYS software. The approaches differ in various inputs of magnetic field source and varying levels of axial symmetry. The accuracy and the solution time were the main evaluation criteria. The analysis was performed on a simple magnetic circuit. The analysis results were compared with measurements on experimental device that was made for this purpose. The results show that planar solution in ANSYS Classic is the fastest and the highly accurate approach. The problem solution such as 3D axisymmetric task with the definition of magnetic field source with the stranded type is the most accurate, but more time-consuming.

Klíčová slova

MKP analýza, magnetický obvod; indukce

Rok RIV

2013

Vydáno

07.10.2013

Nakladatel

Springer

Místo

London

ISBN

978-3-319-02294-9

Kniha

Mechatronics 2013 - Recent Technological and Scientific Advances

Strany od

299

Strany do

305

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT102914,
 author="Jakub {Roupec} and Michal {Kubík} and Ivan {Mazůrek} and Zbyněk {Strecker}",
 title="Problems of FEM Analysis of Magnetic Circuit",
 annote="This paper compares four different approaches to modeling of magnetic circuit in the ANSYS software. The approaches differ in various inputs of magnetic field source and varying levels of axial symmetry. The accuracy and the solution time were the main evaluation criteria. The analysis was performed on a simple magnetic circuit. The analysis results were compared with measurements on experimental device that was made for this purpose. The results show that planar solution in ANSYS Classic is the fastest and the highly accurate approach. The problem solution such as 3D axisymmetric task with the definition of magnetic field source with the stranded type is the most accurate, but more time-consuming.",
 address="Springer",
 booktitle="Mechatronics 2013 - Recent Technological and Scientific Advances",
 chapter="102914",
 doi="10.1007/978-3-319-02294-9",
 howpublished="print",
 institution="Springer",
 year="2013",
 month="october",
 pages="299--305",
 publisher="Springer",
 type="conference paper"
}