Detail publikace

Proudový a diferenční napěťový zesilovač s kontrolou proudového a napěťového zisku a studium jeho aplikace v jednoduchém řiditelném oscilátoru

ŠOTNER, R. JEŘÁBEK, J. GÖTTHANS, T. PROKOP, R. DOSTÁL, T. VRBA, K.

Originální název

Controlled Gain Current and Differential Voltage Amplifier and Study of Its Application in Simple Adjustable Oscillator

Český název

Proudový a diferenční napěťový zesilovač s kontrolou proudového a napěťového zisku a studium jeho aplikace v jednoduchém řiditelném oscilátoru

Anglický název

Controlled Gain Current and Differential Voltage Amplifier and Study of Its Application in Simple Adjustable Oscillator

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Presented contribution of the paper deals with novel active element Controlled Gain Current and Differential Voltage Amplifier (CG-CDVA) and its implementation in a very simple adjustable oscillator. Explanation of principle of the active element is complemented by possible behavioral model based on commercially available active elements. Therefore we are able to establish measurement setup that is suitable for preliminary experimental purposes. The proposed oscillator was analyzed by common symbolic approaches and as well verified experimentally. Important results of typical analyses were discussed.

Český abstrakt

Prezentovaný příspěvek se zabývá novým aktivním prvkem s názvem proudový a diferenční napěťový zesilovač s kontrolou proudového a napěťového zisku (CG-CDVA) a jeho implementací ve velmi jednoduchém řiditelném oscilátoru. Vysvětlení principu aktivního prvku je doplněno behaviorálním modelem založeným na komerčně dostupných součástkách. Proto jsme schopní sestavit měřící uspořádání, které je vhodné pro předběžné experimentální účely. Navržený oscilátor byl analyzován běžnými symbolickými přístupy a taktéž experimentálně a byly diskutovány důležité výsledky typických analýz.

Anglický abstrakt

Presented contribution of the paper deals with novel active element Controlled Gain Current and Differential Voltage Amplifier (CG-CDVA) and its implementation in a very simple adjustable oscillator. Explanation of principle of the active element is complemented by possible behavioral model based on commercially available active elements. Therefore we are able to establish measurement setup that is suitable for preliminary experimental purposes. The proposed oscillator was analyzed by common symbolic approaches and as well verified experimentally. Important results of typical analyses were discussed.

Klíčová slova

Nastavitelný oscilátor, elektronické řízení, řízení proudového zesílení, řízení napěťového zesílení.

Rok RIV

2013

Vydáno

02.07.2013

ISBN

978-1-4799-0403-7

Kniha

Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2013)

Strany od

407

Strany do

411

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT100446,
  author="Roman {Šotner} and Jan {Jeřábek} and Tomáš {Götthans} and Roman {Prokop} and Tomáš {Dostál} and Kamil {Vrba}",
  title="Controlled Gain Current and Differential Voltage Amplifier and Study of Its Application in Simple Adjustable Oscillator",
  annote="Presented contribution of the paper deals with novel active element Controlled Gain Current and Differential Voltage Amplifier (CG-CDVA) and its implementation in a very simple adjustable oscillator. Explanation of principle of the active element is complemented by possible behavioral model based on commercially available active elements. Therefore we are able to establish measurement setup that is suitable for preliminary experimental purposes. The proposed oscillator was analyzed by common symbolic approaches and as well verified experimentally. Important results of typical analyses were discussed.",
  booktitle="Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2013)",
  chapter="100446",
  howpublished="online",
  year="2013",
  month="july",
  pages="407--411",
  type="conference paper"
}