Detail publikace

Aplikace technik založených na focus group a skupinové diskuzi při výzkumu vnímání vztahu image a úspěchu podniku: potenciál a limity využití

ZICH, R. VESELÁ, J.

Originální název

Aplikace technik založených na focus group a skupinové diskuzi při výzkumu vnímání vztahu image a úspěchu podniku: potenciál a limity využití

Český název

Aplikace technik založených na focus group a skupinové diskuzi při výzkumu vnímání vztahu image a úspěchu podniku: potenciál a limity využití

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Metody kvalitativního výzkumu jsou obecně považovány za méně vhodné pro výzkumy, jejichž výsledky mají být zobecněny. Při hledání nových východisek a zkoumání obtížně kvantifikovatelných jevů je však využití těchto metod jednoznačně odůvodnitelné. Předkládaný příspěvek nastiňuje použití kvalitativního přístupu účelového skupinového rozhovoru založeného na technikách vycházejících z focus group a skupinové diskuze při výzkumu zaměřeném na image podniku ve vztahu k jeho úspěchu v tržním prostředí.

Český abstrakt

Metody kvalitativního výzkumu jsou obecně považovány za méně vhodné pro výzkumy, jejichž výsledky mají být zobecněny. Při hledání nových východisek a zkoumání obtížně kvantifikovatelných jevů je však využití těchto metod jednoznačně odůvodnitelné. Předkládaný příspěvek nastiňuje použití kvalitativního přístupu účelového skupinového rozhovoru založeného na technikách vycházejících z focus group a skupinové diskuze při výzkumu zaměřeném na image podniku ve vztahu k jeho úspěchu v tržním prostředí.

Klíčová slova

image, focus group, kvalitativní výzkum

Rok RIV

2013

Vydáno

07.02.2013

ISBN

978-5-7526-0597-0

Kniha

Moderní problémy ekonomiky, podnikání a management: teorie a praxe.

Strany od

221

Strany do

229

Strany počet

9

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT100133,
  author="Robert {Zich} and Jitka {Veselá}",
  title="Aplikace technik založených na focus group a skupinové diskuzi při výzkumu vnímání vztahu image a úspěchu podniku: potenciál a limity využití",
  annote="Metody kvalitativního výzkumu jsou obecně považovány za méně vhodné pro výzkumy, jejichž výsledky mají být zobecněny. Při hledání nových východisek a zkoumání obtížně kvantifikovatelných jevů je však využití těchto metod jednoznačně odůvodnitelné. Předkládaný příspěvek nastiňuje použití kvalitativního přístupu účelového skupinového rozhovoru založeného na technikách vycházejících z focus group a skupinové diskuze při výzkumu zaměřeném na image podniku ve vztahu k jeho úspěchu v tržním prostředí.",
  booktitle="Moderní problémy ekonomiky, podnikání a management: teorie a praxe.",
  chapter="100133",
  howpublished="online",
  year="2013",
  month="february",
  pages="221--229",
  type="conference paper"
}