Detail produktu

Zakládací zařízení pro experimentální CNC stroj

SLANÝ, M. MIŠÚN, M. FIALA, Z.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení bylo vyvinuto s ohledem na předpoklad automatizace zakládacího procesu pro experimentální CNC zařízení. Konstrukční návrh byl zpracován s využitím CAD aplikace Autodesk Inventor 2012 s výstupy pro CNC výrobní stroje. Pro výrobu bylo využito strojního parku firmy Rajec Industry s. r. o. . Výstupy z CAD byly použity pro technologii LBM a CNC ohraňovací lis. Zařízení bylo doplněno experimentálním řídícím systémem s doprogramovaným novým cyklem "CYCLE50" pro programování pomocí CNC kódu ISO. Zařízení bylo ověřeno a vyrobeno. Funkčnost odpovídí vstupním předpokladům.

Klíčová slova

zakládací zařízení, automatizace, podavač, CAD systémy, výrobní technologie

Datum vzniku

28.05.2013

Umístění

Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obráb ění Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, Brno 616 69.

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty