Detail produktu

Program pro simulaci F-v charakteristiky tlumiče

MAZŮREK, I.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program je určen pro simulaci zkoušky hydraulického tlumiče odpružení na hydraulickém pulzátoru. Zkoušený tlumič je zatěžován za různých zkušebních podmínek střídavým roztahováním a stlačováním. Model testeru je adaptován na 1/4 nelineárním dynamickém modelu vozidla se 2 stupni volnosti. Charakteristiku tlumiče odpružení i všechny pružné členy lze zadávat jako nelineární, včetně simulace vůlí v uložení či smykového tření. Výstupem simulace jsou průběhy tlumících sil v závislosti na rychlosti pístnice (budící signál). Program je využíván zaměstnanci i studenty FSI pro řešení výzkumných i diplomních projektů. Nenahraditelný je zejména při identifikaci parametrů simulačních modelů automobilových závěsů kol.

Klíčová slova

Tlumič, F-v charakteristika, simulace, analýza

Datum vzniku

31.12.2012

Umístění

místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty