Detail produktu

Hydraulický pulzátor

MAZŮREK, I. ROUPEC, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Parametry tlumiče odpružení lze posoudit nejpřesněji v demontovaném stavu. Reprezentantem této kategorie zkušebních zařízení je tester Ginova 1.4. Zkoušený tlumič je zatěžován za různých zkušebních podmínek střídavým roztahováním a stlačováním. Dostatečná stavební výška stolice dovoluje upínání mechanismů až do délky 1400 mm, což umožňuje zkoušení i např. předních tlumících jednotek motocyklů. Siloměr snímá reakční sílu tlumiče, z níž je vyhodnocována síla tlumící. Výšková poloha siloměru je stavitelná s krokem 12,5 mm. Zdrojem síly je hydraulický servoválecválec Inova se zdvihem 150mm a maximální silou 40kN. Sběr a vyhodnocení dat ze všech snímačů zajišťuje měřící systém Inova. Program umožňuje on-line monitoring měřených dat, tedy přímé zobrazení F-v, F-z i globálních charakteristik tlumiče.

Klíčová slova

tlumič, závěs kola, diagnostika, automobil

Datum vzniku

31.12.2012

Umístění

místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty