Detail produktu

Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního objektu VD Boskovice

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Účelem hydraulických zkoušek bylo ověření funkčnosti navrženého bezpečnostního objektu a případně optimalizovat jeho uspořádání pro objednatelem definované provozní a mimoprovozní stavy.

Klíčová slova

VD Boskovice, bezpečnostní přeliv, skluz, hydraulický modelový výzkum, laboratoř

Datum vzniku

12.02.2013

Umístění

Budova F, FAST VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty