Detail publikace

Vliv konstitučního modelu na vnější stabilitu pažící konstrukce v prostředí plně nasycených jílů

CHALMOVSKÝ, J. RAČANSKÝ, V.

Originální název

Vliv konstitučního modelu na vnější stabilitu pažící konstrukce v prostředí plně nasycených jílů

Český název

Vliv konstitučního modelu na vnější stabilitu pažící konstrukce v prostředí plně nasycených jílů

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Výběr vhodného konstitučního vztahu je jedním z důležitých úkolů před započetím tvorby jakéhokoliv numerického modelu. Volba tohoto vztahu je odvislá na typu zeminy, typu konstrukce, charakteru řešené úlohy a mnoha dalších faktorech. V předkládaném článku je analyzován vliv použití dvou kvalitativně odlišných konstitučních modelů na výpočet pažící konstrukce pomocí metody konečných prvků v prostředí plně nasycených, normálně konsolidovaných jemnozrnných zemin. Byly realizovány rozsáhlé parametrické studie s cílem zjistit vliv konstitučního modelu, jeho vstupních parametrů, délky doby od počátku konsolidace především na stupeň vnější stability konstrukce, dále pak na vertikální deformace dna a zvýšené pórové tlaky pod dnem stavební jámy. Výsledky prokázaly vhodnost použití pokročilejších elastoplastických konstitučních modelů zahrnujících popis kontraktance zeminy. Kontraktancí zeminy v průběhu smykového zatěžování dochází ke generování dodatečného zvýšeného pórového tlaku, který ovlivní průběh efektivní dráhy napětí a tím hodnotu smykové pevnosti zeminy.

Český abstrakt

Výběr vhodného konstitučního vztahu je jedním z důležitých úkolů před započetím tvorby jakéhokoliv numerického modelu. Volba tohoto vztahu je odvislá na typu zeminy, typu konstrukce, charakteru řešené úlohy a mnoha dalších faktorech. V předkládaném článku je analyzován vliv použití dvou kvalitativně odlišných konstitučních modelů na výpočet pažící konstrukce pomocí metody konečných prvků v prostředí plně nasycených, normálně konsolidovaných jemnozrnných zemin. Byly realizovány rozsáhlé parametrické studie s cílem zjistit vliv konstitučního modelu, jeho vstupních parametrů, délky doby od počátku konsolidace především na stupeň vnější stability konstrukce, dále pak na vertikální deformace dna a zvýšené pórové tlaky pod dnem stavební jámy. Výsledky prokázaly vhodnost použití pokročilejších elastoplastických konstitučních modelů zahrnujících popis kontraktance zeminy. Kontraktancí zeminy v průběhu smykového zatěžování dochází ke generování dodatečného zvýšeného pórového tlaku, který ovlivní průběh efektivní dráhy napětí a tím hodnotu smykové pevnosti zeminy.

Klíčová slova

metoda konečných prvků, konstituční model, jíly, efektivní dráha napětí, pórové tlaky, střední napětí, deviátor napětí, pažící konstrukce

Rok RIV

2012

Vydáno

15.12.2012

ISSN

1211-913X

Periodikum

Geotechnika

Ročník

2012

Číslo

04

Stát

CZ

Strany od

19

Strany do

25

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@article{BUT96768,
  author="Juraj {Chalmovský} and Václav {Račanský}",
  title="Vliv konstitučního modelu na vnější stabilitu pažící konstrukce v prostředí plně nasycených jílů",
  annote="Výběr vhodného konstitučního vztahu je jedním z důležitých úkolů před započetím tvorby jakéhokoliv numerického modelu. Volba tohoto vztahu je odvislá na typu zeminy, typu konstrukce, charakteru řešené úlohy a mnoha dalších faktorech. V předkládaném článku je analyzován vliv použití dvou kvalitativně odlišných konstitučních modelů na výpočet pažící konstrukce pomocí metody konečných prvků v prostředí plně nasycených, normálně konsolidovaných jemnozrnných zemin. Byly realizovány rozsáhlé parametrické studie s cílem zjistit vliv konstitučního modelu, jeho vstupních parametrů, délky doby od počátku konsolidace především na stupeň vnější stability konstrukce, dále pak na vertikální deformace dna a zvýšené pórové tlaky pod dnem stavební jámy. Výsledky prokázaly vhodnost použití pokročilejších elastoplastických konstitučních modelů zahrnujících popis kontraktance zeminy. Kontraktancí zeminy v průběhu smykového zatěžování dochází ke generování dodatečného zvýšeného pórového tlaku, který ovlivní průběh efektivní dráhy napětí a tím hodnotu smykové pevnosti zeminy.",
  chapter="96768",
  number="04",
  volume="2012",
  year="2012",
  month="december",
  pages="19--25",
  type="journal article - other"
}