Detail produktu

IP Geolocation web application

VERNER, L. KOMOSNÝ, D.

Typ produktu

software

Abstrakt

Web application designed to test methods for locating network device on the Internet. The application contains a database of the landmarks and the targets for testing localization methods, test interface and graphical interfaces for processing and storing the result of localization methods. Position of the target designated by each of the localization methods is compared with the real position of the target and displayed on Google Maps in the application.

Klíčová slova

IP localization, geolocation, SOI, Octant, GeoWeight, CBG, WhoIS, Utrace, active geolocation methods, passive geolocation methods

Datum vzniku

30.06.2012

Umístění

http://betka.utko.feec.vutbr.cz/geoloc

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www