Detail produktu

Zařízení pro měření spektrální charakteristik vláknových mřížek

HOLÍK, M. URBAN, F. MIKEL, B.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení využívá teplotní závislosti vlnové délky DFB laserové diody. Pomocí PID teplotního kontroleru je možné přelaďovat výstupní vlnovou délku laserové diody. Tímto způsobem je možné rozmítat původní vlnovou délku 1550nm laserové diody v rozsahu +-4nm. Zařízení slouží k měření spektrální charakteristiky vláknových mřížek. Zařízení je ovládáno prostřednictvím PC s příslušným ovládacím SW, který umožňuje nastavení optického výkonu laserové diody od 0 do 100% a odečítat aktuální optický výkon na fotodetektoru při nastavené teplotě laserové diody.

Klíčová slova

FBG, vlnová délka, DFB

Datum vzniku

01.01.2013

Umístění

Laboratoř N1.17 Technická 10 VUT Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty