Detail publikace

Simulace kvantové tečky v elektromagnetickém poli

GRMELA, L. HRUŠKA, P.

Originální název

Simulation of quantum dot in electrostatic fields

Český název

Simulace kvantové tečky v elektromagnetickém poli

Anglický název

Simulation of quantum dot in electrostatic fields

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Behavior of a nanostructure consisting of Si quantum dot (QD) embedded in SiO2 dielectric medium, which is under bias of varying electrostatic field is simulated. The paper presents the wave functions psi, probability functions psi.psi* and energies of quantum states of a QD. Abrupt displacement of the peak of psi.psi* at a certain field value is elucidated as electron emission. The field distribution and the characteristics of the nanostructure quantum states are simulated numerically with help of Comsol Multiphysics Poisson-Schrödinger 2D model, developed by the authors.

Český abstrakt

Simullace chování nanostruktury sestávající z Si kvantové tečky (QD) v SiO2 dielectrickém materiálu vlivem různých intenzit pole. Článek řeší vlnové funkce psí, pravděpodobnosti funkce psí.psí* a energie kvantových stavů aQD. Náhlé posunutí na vrcholu psí.psí* na určitou hodnotu pole je objasněn jako electronová emise. Oblasti distribuce a charakteristiky kvantových stavů jsou řešeny numericky pomocí Comsol Multiphysics Poisson-Schrödingerova 2D modelu, vyvinutého autory.

Anglický abstrakt

Behavior of a nanostructure consisting of Si quantum dot (QD) embedded in SiO2 dielectric medium, which is under bias of varying electrostatic field is simulated. The paper presents the wave functions psi, probability functions psi.psi* and energies of quantum states of a QD. Abrupt displacement of the peak of psi.psi* at a certain field value is elucidated as electron emission. The field distribution and the characteristics of the nanostructure quantum states are simulated numerically with help of Comsol Multiphysics Poisson-Schrödinger 2D model, developed by the authors.

Klíčová slova

kvantová tečka, distrubuční funkce, elektrostatické pole, vlnová funkce

Rok RIV

2012

Vydáno

10.09.2012

Místo

Kharkiv, Ukraine

ISBN

978-1-4673-4479-1

Kniha

Mathematical Methods in Electromagnetic Theory

Strany od

193

Strany do

196

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT96009,
  author="Lubomír {Grmela} and Pavel {Hruška}",
  title="Simulation of quantum dot in electrostatic fields",
  annote="Behavior of a nanostructure consisting of Si quantum dot (QD) embedded in SiO2
dielectric medium, which is under bias of varying electrostatic field is simulated. The paper presents the wave functions psi, probability functions psi.psi* and energies of quantum states of a QD. Abrupt displacement of the peak of psi.psi* at a certain field value is elucidated as electron
emission. The field distribution and the characteristics of the nanostructure quantum states are
simulated numerically with help of Comsol Multiphysics Poisson-Schrödinger 2D model,
developed by the authors.",
  booktitle="Mathematical Methods in Electromagnetic Theory",
  chapter="96009",
  howpublished="print",
  year="2012",
  month="september",
  pages="193--196",
  type="conference paper"
}