Detail produktu

Systém pro detekci a lokalizaci aktivity částečného výboje MOSAD-PD-UHF

DREXLER, P. FIALA, P. ČÁP, M. STEINBAUER, M. KAŠKA, M. MYŠKA, R.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Diagnostický systém umožňuje detekci a lokalizaci aktivity částečného výboje ve výkonových vysokonapěťových olejových transformátorech. Systém sestává z hlavní jednotky a čtyř snímacích hlavic, které se umísťují do jímek v transformátorové nádobě. Systém je schopen prostřednictvím snímacích hlavic zachytit elektromagnetické záření generované částečnými výboji ve spektrální oblasti 100 MHz až 1 GHz. Na základě zpracovaných sejmutých signálů jsou na grafickém rozhraní zobrazovány časové průběhy zaznamenaných radiofrekvenčních signálů a informace o časové pozici výskytu výboje v rámci periody síťového napětí. Dále je pomocí lokalizačních algoritmů určena přibližná pozice aktivy částečného výboje v transformátorové nádobě. Systém používá 4 snímací kanály, představované čtyřmi snímacími hlavicemi. Hlavice jsou vybaveny širokopásmovými anténami a vestavěným vysokofrekvenčním elektronickým řetězcem pro úpravu signálu. Řetězec zajišťuje ochranu vstupních obvodů před nebezpečnými signálovými špičkami, filtraci signálu, zesílení signálu na vhodnou úroveň, řízení celkového signálového zisku řetězce a napájení dílčích komponentů. Elektronický systém hlavice je umístěn v robustním kovovém krytu, který zajišťuje stínění před vnějšími rušivými elektromagnetickými poli a také fixaci na příslušné jímce transformátorové nádoby. Každá hlavice je připojena k hlavní jednotce pomocí páru kabelů, které zajišťují napájení hlavice, řízení signálového zisku a přenos vysokofrekvenčního signálu. Kabely jsou triaxiálního provedení pro zajištění zvýšené odolnosti proti elektromagnetickému rušení. Hlavní jednotka systému je umístěna v mobilním kovovém boxu s dvojitým stíněním prostoru vstupu kabelových přívodů. Hlavní jednotku tvoří digitizér signálu se vzorkováním 2 GSa/s, řídící počítač a další pomocné bloky, které zajišťují napájení hlavic a vzdálené řízení signálového zisku hlavic, synchronizaci systému se síťovým napětím, filtraci a zálohování hlavního napájení a ventilaci systému se zachováním elektromagnetické odolnosti. Hlavní počítač je vybaven softwarovým systémem, který umožňuje vizualizaci časových průběhů sejmutých signálů a zobrazení časového výskytu příslušné aktivity výboje v rámci periody síťového napětí v reálném čase a zobrazení vypočtené pozice zdroje signálu v transformátorové nádobě. Systém vyhověl zkouškám elektromagnetické kompatibility dle norem: ČSN EN 61000-3-2 ed. 3:2006 + A1:2010 + A2:2010, třída A, ČSN EN 61000-3-3 ed. 2:2009, ČSN EN 61326-1:2006 (oprava 1:2007 čl. 6, Tabulka 2), ČSN EN 61326-1:2006 (oprava 1:2007 čl. 7, třída B), ČSN EN 55011 ed. 3:2010 + A1:2011, čl. 6.2.1, 6.2.2, ISM zařízení skupiny 1, třída B

Klíčová slova

částečný výboj, lokalizace, výkonový olejový transformátor

Datum vzniku

10.12.2012

Umístění

TES, s.r.o.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty