Detail produktu

Software for gamma value estimation in fundus images

ODSTRČILÍK, J. KOLÁŘ, R. KUNA, Z. TORNOW, R. JAN, J. LAMOŠ, M.

Typ produktu

software

Abstrakt

The software was developed on the basis of cooperation with the Eye clinic at the Erlangen University Hospital in Germany. It enables estimation of gamma transfer function in fundus images, which is highly desirable to be able to perform quantitative measurements of color properties in fundus images.

Klíčová slova

fundus image, retina, fundus camera, gamma value, linear transfer function, quantitative measurement

Datum vzniku

30.10.2012

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, Brno.

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www