Detail produktu

Přenosová síť

KADLEC, R. DREXLER, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Vzorek řeší přenos naměřených dat ze senzorů umístěných v silně zarušeném prostředí na velkou vzdálenost. Cílem je vytvořit rychlou síť se spolehlivým přenosem. Vybrané byly produkty HFBR-1414MZ a HFBR-2416MZ spolu s optickým kabelem ukončeným konektory ST. Byly přeměřené kmitočtové a přenosové charakteristiky sítě, které ověřili, že obvody přenášejí čistý, nezašuměný signál s nezměněnou amplitudou do frekvence až 10 MHz.

Klíčová slova

pulzní výkonový generátor, přenos údajů, měřící síť, analogová komunikace, optické vlákno, deska plošných spojů

Datum vzniku

25.06.2012

Umístění

UTEE, Kolejní 4

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www